Home
 

PROROCTVO O STRAŠNOM ZEMETRASENÍ PRICHÁDZAJÚCOM DO TALIANSKA, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINOV, DR. OWUOR, 28. JANUÁR 2018

Proroctvo odvysielané naživo
na www.jesusislordradio.info
Dňa: 28. JANUÁR 2018
NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR
sumarizácia

Biblia hovorí v Evanjeliu Matúša 24:7, milovaní ľudia, čítam z Matúša 24:7, ON hovorí:  Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu a bude bývať hlad a mor a zemetrasenia budú miestami.

Milovaní ľudia, HOSPODIN hovoril ku mne dnes, dnes BOH JEHOVAH, ohromný BOH Neba, v nedeľu, 28. januára 2018. HOSPODIN ma zobral do Talianskeho národa a keď ma zobral do Talianska, potom mi ukázal stav hriechov v Taliansku, katolicizmus, letničné cirkvi, podvody, klamstvá, falošní proroci, falošní apoštoli, falošné evanjelium, post – modernizmus, nemorálnosť, je tak veľa nemorálnosti v Taliansku a potom hlas HOSPODINA hovoril z Neba a ON mi prikázal a povedal:” Prosím, natiahni tvoju ľavú prorockú ruku a hovor súd HOSPODINA nad týmto národom.” A keď som poukázal na národ Talianska s ľavým prorockým prstom, videl som ohromné zemetrasenie zasiahlo Taliansko.

Oznamujem národu Talianska, že HOSPODIN hovoril so mnou o Taliansku a žiada národ Talianska, aby činili pokánie, aby zorganizovali celonárodné pokánie. Toto je povolanie ku pokániu. HOSPODIN volá Taliansko, národ Talianska, aby sa navrátili k JEŽIŠOVI, aby sa znovuzrodili a odvrátili sa od katolicizmu a uctievania modlárstva, ktoré tam vidíte. A letničné Cirkvi, odvráťte sa od vašich podvodov a klamstiev, falošných prorokov, nemorálnosti, obnažené ženy, homosexualita je v Cirkvi.

HOSPODIN prikazuje celému národu Talianska, Cirkvám a ľuďom, ktorí niesú znovuzrodení, aby všetci činili pokánie a prijali PÁNA JEŽIŠA AKO PÁNA.

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

PÁN POŽADUJE OD CELÉHO NÁRODA TALIANSKA, ABY IŠLI NASPÄŤ K HOSPODINOVI, V POKÁNÍ. Vidím, že PÁN mi dal inštrukcie, aby som priniesol k vám súd a vidím masívne zemetrasenie prichádzať, vyzerá to akoby centrálna časť Talianska, vidím ako sa zrútilo veľa budov, ja už vidím, ako veľa budov sa zrútilo, takže to bude ohromné zemetrasenie.

28. januára 2018 dávam proroctvo, že keď Taliansko nebude činiť pokánie, tak bude masívne historické zemetrasenie v Taliansku, vidím, že veľa budov sa zrútilo, vidím, že tie budovy boli biele, neviem, či sú to rezidencie, ale sa zrútili. Veľa budov sa zrútilo, prichádza masívne zemetrasenie do Talianska a cítim, ako ma PÁN tlačí ku centrálnej časti Talianska. Neviem, kde presne v centrálnej časti Talianska, ale pravdepodobne rozdielne miesto, než kde bolo predtým.

Ale masívne zemetrasenie prichádza do Talianska milovaní ľudia. 

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

 Toto sú dni, kedy HOSPODIN otriasa národami,

HOSPODIN NARIAĎUJE POKÁNIE!

ON očisťuje uctievanie na Zemi, očisťuje od hriechov, zo života veriacich. Hovoril som, že bude historické zemetrasenie, ktoré zasiahne Taliansko, pokiaľ Taliansko nebude činiť pokánie. Je tu PRÍKAZ PRE TALIANSKO, ABY ČINILI POKÁNIE TERAZ, hlas HOSPODINOV je teraz ponad národom Talianska, a PÁN DÁVA INŠTRUKCIE A PRÍKAZ TALIANSKU, ABY ČINILI POKÁNIE A NAVRÁTILI SA KU SPRAVODLIVOSTI, NAVRÁTILI SA KU SVÄTOSTI. 

ČAS JE NA KONCI, VIDEL SOM MESIÁŠA PRICHÁDZAŤ, OTEC V NEBI MA POSLAL PRIPRAVIŤ NÁRODY ZEME NA PRÍCHOD MESIÁŠA. 

Takže prichádza masívne zemetrasenie a zasiahne Taliansko, Videl som niekde okolo cetrálnej časti Talianska, ale bude zemetrsenie, ale kdekoľvek bude, zasiahne Taliansko. Masívne zemetrasenie, budovy sa zrútia. A bude tak strašný čas strachu a hrôzy v národe, takže PÁN nariaďuje POKÁNIE V TALIANSKU.

Nech tí, ktorí majú uši počujú hlas HOSPODINOV, JA SOM VIDEL MESIÁŠA PRICHÁDZAŤ! VIDÍM MESIÁŠA PRICHÁDZAŤ milovaní ľudia, odvráťte sa od ciest tohto sveta. Cirkev bola varovaná, varoval com Cirkev v Spojených Štátov Amerických, aby sa odvrátili od tých zvodov, klamstiev a aby teraz začali hľadať BOHA a zvolali celonárodné pokánie v USA. Cirkvi v Kanade, Cirkvi v Mexiku, Cirkvi v Centrálnej Amerike, v Južnej Amerike, v Brazílii, v Salvadore, všetky národy, v Argentíne, v Čile, v Peru, HOSPODIN ŽIADA POKÁNIE.

A vidím tiež sám seba, dnes som videl sám seba prichádzať do Puerto Rica. Takže toto je ohromný čas, kedy HOSPODIN povoláva národy, aby činili pokánie, ohromné zemetrasenie zasiahne Taliansko. 

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

PRIPRAVTE CESTU PRE PÁNA

Odvráťte sa od sexuálneho chtíča, chtíč po žene s vašimi očami, odvráťte sa od sexuálnej nemorálnosti, od pornografie, homosexuality, lesbianizmu, gay pride pochodov – ako sa volajú, odvráťte sa od zvodov v Cirkvách, Cirkev potrebuje slúžiť službu pre HOSPODINA.

Toto je hodina, kedy HOSPODIN povoláva Cirkvi, aby sa navrátili k čistote a k spravodlivosti a k svätosti. Pripraviť srdcia veriacich pre Slávny príchod MESIÁŠA.  

Či nevidíte sami, že čas sa zmenil?

MESIÁŠ PRICHÁDZA MILOVANÍ ĽUDIA. 

Varoval som všetky národy Afriky, aby činili pokánie, Aziu, aby činili pokánie, čiňte pokánie Austrália, Nový Zéland, ostrovy, každý, čiňte pokánie, Európu.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Zemetrasenie prichádza do Talianska, strašné zemetrasenie, milovaní ľudia,

Shalom

 

 

Off 

28.1.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top