Home
 

PROROCTVO O OHROMNOM NAVŠTÍVENÍ PRICHÁDZAJÚCOM DO AUSTRÁLIE, NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINOV, DR. OWUOR, 9. JANUÁR 2018

Proroctvo odvysielané naživo
na www.jesusislordradio.info
Dňa: 9. JANUÁR 2018
NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR
sumarizácia

BOH JEHOVAH, SVÄTÝ BOH IZRAELA, OHROMNÝ BOH NEBA, STVORITEĽ všetkých ľudí, vesmíru, STVORITEĽ Zeme, STVORITEĽ Nebies, ON so mnou hovoril túto uplynulú noc. ON mi hovoril o Austrálii.

A HOSPODIN hovoril o návšteve, ktorá sa uskutoční v Austrálii. PÁN ide navštíviť tento národ. Zobral ma do Austrálie, vidím návštevu PÁNA prichádzať, vidím dvoch ľudí vstávať z invalidných vozíkov v čase, keď JEHO SLUŽOBNÍK bude slúžiť v tom národe, dvaja ľudia sa postavili, uzdravujúce pomazanie od PÁNA zostúpi a bude uzdravovať ľudí Austrálie, takže príbeh Austrálie sa teraz mení, v pokáni sa otvára brána Neba v tom národe, PÁN ma tam posiela.

Videl som, ako prichádzam do Austrálie, ON ma zobral do Austrálie a ako ma PÁN poslal na uzdravujúce zhromaždenie, potom vidím návštevu, veľmi mocnú návštevu, kedy chromí sa postavili, moment, spôsob, ako vstali z invalidných vozíkoch, veľmi, veľmi veľkolepé, veľmi ohromný čas, veľmi požehnaný čas, ohromujúci čas, šokujúci čas, veľmi slávny čas, toto je veľmi nádherná hodina v Cirkvi.

Videl som veľmi ohromnú návštevu v Austrálii, HOSPODIN začal teraz hovoriť o Austrálii, Austrálii a Austrálii. Toto je moment pre Austráliu. Toto je moment, kedy HOSPODIN pamätá Austráliu. Pokarhal ich pre ich hriech, pre odpadnutie v Cirkvi a priniesol k nim nápravu, lásku k tomuto národu. 

Aby tento národ slúžil vzhľadom na príchod MESIÁŠA. Pokánie je láska, požehnaný je národ, ku ktorým PÁN hovorí, špeciálne keď hovorí o pokání, keď povoláva ku pokániu. Toto je hodina, kedy sa pamätá na Austráliu, môžem vidieť nebeské zástupy, teraz sa pripravujú pre návštevu Austrálie. 

HOSPODIN ma posiela do Austrálie, na ohromnú návštevu, ohromná sila, je oznámená,  pre slávny príchod MESIÁŠA. Tí, ktorí máte uši, pripravte sa na slávny príchod MESIÁŠA, milovaní ľudia, toto je cesta, aby ste si pripravili cestu vo vašich srdciach.

Keňa, to je veľmi, veľmi milovaný čas, požehnaný moment, ohromný čas, dnes chromý kráčal do školy, my sme videli, ako škola chromých prijala, veľká oslava nastala v škole, takže nech národy tiež túžia, nech sú smädné a hladné pre túto neskoršiu návštevu. HOSPODIN hovoril o neskoršej sláve v knihe Prorok Haggeus 2 a tiež v knihe evanj. Jána 2, keď premenil čistú vodu na víno, neskoršie víno, v skutočnosti hovorí o tejto neskoršej návšteve, tiež v knihe Proroka Joela 2 od 28 verša.

Takže PÁN pripravuje národy v tejto hodine milovaní ľudia, toto je hodina, kedy navštevuje národy v tomto roku, môžete vidieť misiu, národy, … sú zrýchlené a hovorí o Austrálii, návšteve v Austrálii, oznamuje cestu slávy, oznamuje moment slávy PÁNA – navštevy na Zemi a tiež prípravy cesty, aby sme boli v správnom postavení pred HOSPODINOM, uchopili pokánie a odvrátili sa od postmodernizmu, Austrália. Toto je hodina prípravy Austrálie, aby oni tiež mohli pripraviť cestu pre Slávny príchod KRISTA JEŽIŠA, PÁNA, MESIÁŠA, PRE KRÁĽOVSTVO BOŽIE. Ďakujem, 

 NECH TÍ, KTORÍ MAJÚ UŠI SA PRIPRAVIA,

MESIÁŠ PRICHÁDZA

SHALOM

Off 

9.1.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top