Home
 

UZDRAVENIA NÁŠHO PÁNA, KEĎ POSLAL JEHO POSLA, PROROKA DR. OWUORA UZDRAVOVAŤ CIRKVI, NÁRODY, KTORÉ POTREBUJÚ UZDRAVENIA

PRINÁŠAME VÁM ZOPÁR OHROMNÝCH UZDRAVENÍ NÁŠHO PÁNA,

KEĎ POSLAL JEHO SLUŽOBNÍKA, PROROKA POSLEDNÝCH ČASOV DR. OWUORA,

ABY CIRKVI GLOBÁLNE, NÁRODY BOLI UZDRAVENÉ, PO VYHLÁSENÍ UZDRAVOVANÍ, 

viac o tom, ako PÁN POSLAL JEHO PROROKA UZDRAVOVAŤ, SA DOČÍTATE V RUBRIKE PROROCTVÁ

Skôr, než si pozriete ohromné uzdravovanie nášho PÁNA SKRZE JEHO POSLA, JEHO PROROKA, ohlasujúceho PRÍCHOD MESIÁŠA, POSLA SVÄTOSTI, POSLA POKÁNIA, POSLA SPRAVODLIVOSTI A PRAVDY, ktorého ON poslal, si pripomenieme obrovské zázraky, ktoré náš PÁN JEŽIŠ konal, keď chodil po tvári našej Zeme.

Matúš 15:30-31

Lukáš 7:22-23

CHROMÍ: Lukáš 13:11,

SLEPÍ: Matúš 9: 27-28

            Matúš 12:22

            Matúš 20:30-34

            Matúš 21:14

            Marek    8:22-25

            Marek  10:46-49

            Marek 10:46- 52

            Lukáš 18:35

            Ján 9:1-2

            Ján 9: 13-25

HLUCHÍ: Marek 7:32-37

                Marek 9:25

                Lukáš 7:22

PARALYTICI: Matúš 9: 2-6

                       Marek 2:3-10

                       Lukáš 5:18

DUŠEVNE CHORÍ: Lukáš 8:36

                               Marek 1: 23-27

VZDAJME SLÁVU A CHVÁLU NÁŠMU PÁNOVI A SPASITEĽOVI ZA VŠETKO ČO ROBIL A KONAL 

A ZA VŠETKO, ČO ČINÍ A KONÁ V TÝCHTO DŇOCH, SKRZE JEHO POSLA, JEHO PROROKA DR. OWUORA, TIETO ZÁZRAKY SÚ PRAVÉ OD NÁŠHO PÁNA, NIESÚ FALOŠNÉ, AKO VIDÍTE V TELEVÍZII, TERAZ JE ZÁRAKOV NESPOČETNE OVEĽA VIAC, VIAC, NEŽ KEĎ PÁN CHODIL PO TVÁRI NAŠEJ ZEME, PRETOŽE PÍSMO JASNE HOVORÍ, ŽE NESKORŠIA SLÁVA BUDE VÄČŠIA AKO TÁ PRVÁ. 

Hag 2:9

Väčšia bude sláva tohoto posledného domu ako tamtoho prvého, hovorí Hospodin Zástupov, a na tomto mieste dám pokoj, hovorí Hospodin Zástupov

Off 

7.1.2018 This post was written by Categories: PÁN JEŽIŠ LIEČI Comments are off for this post


Top