Home
 

PROROCTVO O ZEMETRASENÍ PRICHÁDZAJÚCOM DO JUŽNEJ AFRIKY A AUSTRÁLII, NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINOV DR. OWUOR, 6. JANUÁR 2018

Proroctvo vysielané naživo v rádiu
www.jesusislordradio.info
Dňa 6. januára 2018
Najmocnejší Prorok HOSPODINA DR. OWUOR

HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou. HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou o zemetrasení, ktoré prichádza a tsunami. Prichádza do južného oceánu, ovplyvní Južnú Afriku a Austráliu, 

Prichádza zemetrasenie na Zem a ovplyvní Južnú Afriku a Austráliu. PÁN ma zobral naprieč Južnou Afrikou a ukázal mi erotické magazíny, nemorálnosť, sexuálne hriechy v národe, zahŕňajúc Austráliu, a na tom mieste, dokonca aj vo veľkom obchodnom dome mi ukázal časopisy obnažených žien, nahotu, sexuálnu nemorálnosť. A Cirkev odmietla uchopiť spravodlivosť, Cirkev odmietla niesť posolstvo Posla, ktorý hovorí s vami práve teraz a kvôli tomu HOSPODIN ROZHODOL, že ich navštívi súdom, takže vidím, že zemetrsenie prichádza do južného oceánu, a tsunami zasiahli budovy v národe, vidím výťahy úplne zdemolované, ľudia sa boja vstúpiť do výťahov, potom vidím ako ľudia utekajú, utekajú o život, ako tsunami sa približuje.

Zemetrasenie sa chystá zasiahnuť južnú časť Zeme. Ovplyvní to Južnú Afriku a tiež druhá zasiahnutá bude je možné ďalším zemetrasením Austrália. Takže tieto národy budú zasiahnuté zemetrasením, možno oddelenými zemetraseniami, videl som ľudí utekať o ich život, strašný čas. 

PÁN hovorí, že kvôli tomu, že odmietli činiť pokánie. Oni odmietli prijať spravodlivosť, Austrália a Južná Afrika. Potom ma PÁN zobral po Južnej Afrike a ukázal mi veľký hriech, ktorý je v národe Južnej Afrike. 

Takže je jedno zemetrasenie, ktoré ide zasiahnúť Južnú Afriku, ďalší zasiahne Austráliu, v južnom oceáne, prichádza tsunami, ľudia utekajú, v Južnej Afrike a tiež v Austrálii, veľa vĺn sa prelieva od prílivových vĺn tsunami, ľudia sa topia.  

Takže tieto dva národy budú pod súdom HOSPODINA, 

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

PÁN mi ukázal, že Cirkvi v týchto dvoch krajinách sú veľmi zlé, Cirkvi vJužnej Afrike dokonca publikujú oproti SLUŽOBNÍKOVI HOSPODINA faloš, klam, zákernosť proti tomu, ktorý s vami teraz hovorí. PÁN mi ukázal noviny a povedal, že: ” pre toto ich budem súdiť, pre toto ich zasiahnem veľmi tvrdo.

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

Je čas byť v správnom postavení s BOHOM, byť Svätý

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

 

 

Off 

6.1.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top