Home
 

OSLAVY OHROMNÉHO MNOŽSTVA TRPIACICH ĽUDÍ V DOME HOSPODINA, NÁŠHO BOHA

PO PREHLÁSENÍ UZDRAVENÍ BOŽIEHO SLUŽOBNÍKA PROROKA DR. OWUORA DNES, t.j. 24. 12. 2017 CIRKVI PÁNA OSLAVUJÚ PO CELOM SVETE OBROVSKÉ MNOŽSTVO UZDRAVOVANÍ, Niekoľko z nich si môžete pozrieť na tejto web. stránke Cirkvi Pokánia a Svätosti.

Drahí, viete si toto predstaviť? Je to skutočne strašné svedectvo,… čo sa stalo?

MUŽ BOŽÍ, PROROK HOSPODINOV práve plakal veľmi, veľmi trpko, toto tak smutné, strašné svedectvo úplne zdrtilo JEHO SRDCE.
PROROK HOSPODINA sa modlil za ľudí PÁNA, aby boli vyliečení z utrpenia a úzkostí tohto sveta.
Chromý muž menom JARRET, zaživa ho pojedali rozdielne druhy červov a lárv!.
Jeho pravá strana bola paralyzovaná, mŕtva. Veľa červov a lárv ho pojedali každý deň! Veľa rokov nevidel svetlo slnka. On bol stále vo vnútri a úplne chromý. Volal na PÁNA, PANE pomôž mi, BOH pamätaj na mňa.
Prijal túto situáciu, že červy a larvy sú závislí na jeho tele. Rezignoval som, pretože oni potrebovali potravu a ja som nemal nikoho, kto by mi pomohol.
On si mylsle, že zomrie a že červy zomrú potom tiež, keď on zomrie.
Červy a larvy ho pojedali, prichádzali v noci, on nemal pokrývku. Pokúšal sa plaziť.
On sa vzdal života, túžil zomrieť.
Keby nám BOH neposlal JEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA, KDE BY SME BOLI?
Keď PÁN BOH VŠEMOHUCI POSLAL JEHO PROROKA A DAL MU DO RUKY LISTIE ZO STROMU ŽIVOTA NA UZDRAVENIA, tento chromý bol jeden z uzdravených.
JARRET hovorí, že nerozumie tomu, že je stále nažive.

BOH NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA JE SKUTOČNÝ BOH! SOM PLNÝ RADOSTI!
Naučil som sa tak veľa o BOHU. Keď ma teraz vidíte chodiť, vedzte, že nikto iný nieje BOH, IBA BOH JEHOVAH, ON JE V JEHO CIRKVI.
On povedal, že nikto ma nemôže odstrániť od uctievania tohto BOHA, Iba ON JE BOH.
On nikdy predtým nebol v žiadnej Cirkvi, ale on prišiel do Cirkvi.

PÁN NARIADIL, ABY PRINIESLI A ZHROMAŽDILI VŠETKÝCH CHROMÝCH A CHORÝCH Z DEDÍN A DONIESLI ICH NA SVATÝ OLTÁR PÁNA.
On bol prinesený na jeden zo SVÄTÝH OLTÁROV PÁNA / Cirkvi Pokánia a Svätosti / na motorke, v extrémnych bolestiach a začal činiť pokánie zo všetkých hriechov, ktorých sa dopustil, pokiaľ MUŽ BOŽÍ začal hovoriť.
Dvakrát pocítil dotyk na jeho chrbte, ale keď sa pozrel dozadu, nevidel nikoho. ON sa dotkol aj jeho tvári a znova, nikoho nevidel.
Ohromné uzdravenie sa stalo tohto dňa a keď SA NAJMOCNEJŠÍ PROROK BOŽÍ MODLIL, PREHLÁSIL UZDRAVENIA, MOC ODCHÁDZA Z JEHO ĽAVEJ PROROCKEJ RUKY, Jarret hovoril, že cítil OD NEHO PRICHÁDZAJÚCU MOC! On cítil, že MOCNÁ RUKA BOHA SA DOTÝKA JEHO ČELA!
Okamžite po tom, ako BOŽÍ PROROK PREHLÁSIL UZDRAVENIA, ZAČAL CÍTIŤ NOHY A ZAČAL CHODIŤ!
HALLELUJAAAH !!!

 

Off 

24.12.2017 This post was written by Categories: PÁN JEŽIŠ LIEČI Comments are off for this post


Top