Home
 

PROROCTVO O HISTORICKEJ UZDRAVUJÚCEJ BOHOSLUŽBE TÚTO PRICHÁDZAJÚCU NEDEĽU, BOŽÍ SLUŽOBNÍK PROROK DR. OWUOR, 12. DECEMBER 2017

PROROCTVO OZNÁMENÉ DŇA 12. DECEMBRA 2017
Naživo v rádiu na web. stránke www.jesusislordradio.info

1743691_580582558697084_1552932791_n

BOŽÍ SLUŽOBNÍK PROROK DR. OWUOR 

HOSPODIN zobral znovu ku stromu života JEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA,A POŽIADAL JEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA, ABY VYHLÁSIL UZDRAVENIA DUCHA SVÄTÉHO.V CIRKVÁCH KRISTA V KENI A CELOGLOBÁLNE túto prichádzajúcu nedeľu 17. Decembra 2017.

HOSPODIN odrezal veľa úžasných čerstvých listov a umiestnil ich do ľavej prorockej ruky JEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA A HOSPODIN POVEDAL JEHO NAJMOCNEJŠIEMU PROROKOVI: “TIETO SÚ PRE UZDRAVENIA NÁRODOV.”

A požiadal JEHO služobníka, aby vyhlásil OHROMNÉ UZDRAVOVACIE POMAZANIE, ktoré BUDE UVOĽNENÉ TÚTO NEDEĽU, KEĎ ZODVIHNE JEHO PROROCKÚ RUKU. Túto prichádzajúcu nedeľu bude ohromné bude MEGA OHROMNÁ UZDRAVOVACIA BOHOSLUŽBA, bude spoločná BOHOSLUŽBA.

Mnohé národy sa môžu taktiež pripojiť k tejto ohromnej uzdravujúcej BOHOSLUŽBE V DOME / CIRKVI HOSPODINA. Je ohromné prorocké urýchlenie, ktoré sa deje práve teraz v CIRKVI PÁNA. Toto hovorí veľmi o poslaní, misii, pre ktorú poslal HOSPODIN JEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA, aby ohlasoval, že prichádza MESIÁŠ.

Toto sa deje teraz, ako HOSPODIN BOH, BOH OTEC pripravuje vzhľadom na príchod MESIÁŠA. Hallelujah! JEŽIŚ prichádza naspäť! KRÁĽ PRICHÁDZA NASPÄŤ! CIRKVI BUDÚ PREBUDENÉ, PREBUDENIE JE TU. HALLELUJAH!

PÁN PRIPRAVUJE CESTU PRE SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA.

HĽADÁ SRDCIA ĽUDÍ, NÁRODOV, VŠETKÝCH KMEŇOV A NÁRODOV, sú povolaní do evanjelia kríža, toto je cesta, nasledujte ju. PÁN obnovuje silu kríža a moci krvi JEŽIŠA. Nieje ďalší iný BOH ako je HOSPODIN.

Všetky národy si môžu skutočne naladiť rádio a zúčastniť sa uzdravovacieho pomazania PÁNA BOHA v túto prichádzajúcu nedeľu.

Čiňte pokánie a buďte svätí, navráťte sa k spravodlivosti, obráťte sa k HOSPODINOVI, VÁŠMU BOHU. Choďte do dedín a povyberajte odtiaľ chromých, ochrnutých, paralytikov, zaznamenajte, natočte ich a prineste ich pred PÁNA. 

BUDE OHROMNÉ UZDRAVOVACIE POMAZANIE PRED PÁNOM, VSTÚPILI SME DO HISTORICKÉHO ČASU, ABSOLÚTNE HISTORICKÉHO, MESIÁŠ PRICHÁDZA. 

MESIÁŠ PRICHÁDZA A POSOL, KTORÝ PRIPRAVUJE JEHO CESTU JE PRÁVE TU, PRIPRAVUJE CESTU SPÔSOBOM, ŽE USTANOVUJE MOC KRÍŽA, MOC KRVI.

IBA JEŽIŠ JE CESTA. IBA MESIÁŠ, JEŽIŠ Z NAZARETA, KRÁĽ SIONU JE CESTA, základný kameň Sionu, živý kameň, živý chlieb, živá voda, úžasný radca, Princ Pokoja, Večný Otec, iba ON je cestou k OTCOVI. Príď tu a nájdi úľavu, JA Vás uzdravím, JEŽIŠ JE CESTA.

Veľa chromých sa postavilo zo Zeme a chodilo túto minulú nedeľu, ti prúdilo ako rieka rovných 6 hodín, PÁN PRICHÁDZA ZNOVA UZDRAVOVAŤ CIRKVI. 

Toto je ten, o ktorom je písané: hľa, JA posielam posla pred NÍM, aby pred NÍM pripravil cestu.

Toto je ON, milovaní ľudia, ktorí bol predurčený, že príde a pripraví cestu slávneho MESIÁŠA, svätého kráľa, Pána. Takže táto nedeľa bude ohromná liečebná služba opäť. PÁN prinesie znova JEHO SLUŽOBNÍKA  PRED RADU V NEBI A ZODVIHNE JEHO ĽAVÚ PROROCKÚ RUKU a všetky stavy, všetky ochorenia pod slnkom budú liečené; VŠETKO BUDE VYSLOBODENÉ. PÁN PRÍDE NAVŠTÍVIŤ JEHO DOM, Váš BOH PRINÁŠA NESKORŠIE PREBUDENIE.

HALLELUJAH,  PRIPRAVTE CESTU PRE PÁNA. 

TOTO JE ON, O KTOROM PÍSMO PÍŠE, KEĎ ON POVEDAL: TOTO JE ON, O KTOROM JE NAPÍSANÉ, NECH TÍ, KTORÍ MAJÚ UŠI, POČUJÚ HLAS PÁNA.

NIEJE TO PÁN, KTORÝ S VAMI HOVORÍ?

 

 

 

 

 

 

 

Off 

13.12.2017 This post was written by Categories: PÁN JEŽIŠ LIEČIProroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top