Home
 

VÁŽNE ZEMETRASENIE PRICHÁDZA DO NEMECKA, PROROCTVO ZO DŇA 9. DECEMBRA 2017, PROROK BOŽÍ DR. OWUOR

Proroctvo odvysielané naživo v rádiu na stránke www. jesusislordradio.info
Dňa 9.DECEMBRA 2017
PROROK PÁNA BOHA, STVORITEĽA NEBA A ZEME, PROROK BOŽI DR. OWUOR

Hospodin BOH JEHOVAH, milovaný ľud, PÁN JEHOVAH, Stvoriteľ nebies a Zeme a vesmíru a všetkého na Zemi, JEHOVAH El Ohim, Hospodin, Spravodlivý sudca, Hospodin Vykupiteľ, Hospodin JEHOVAH SHALOM, Hospodin Ori, Hospodin môj život, Jehovovah ELI, Jehovovah El Olam, silný a strašný Boh Izraela.

Túto poslednú noc východoafrického času, na druhej strane Zeme, ON so mnou hovoril o príchode MESIÁŠA. BOH, samotný OTEC ma navštívil veľmi ohromným spôsobom a hovoril so mnou o niektorých znameniach pred príchodom MESIÁŠA.

.Zobral ma do Nemecka, Povedal mi: poď a pozri sa, čo sa udeje. Vidím ohromné zemetrasenie, budovy sa kývali, nevidím, žeby budovy padali, ale vidím, že sa kývu, vážne sa kymácajú, ľudia utekajú, niektorí z nich do útočiska, ležia na zemi, ľudia darujú oblečenia.

BOH OTEC keď ma preniesol ponad Nemecko, strašné otrasy, ON spôsobil,. že som bol medzi nimi ( v tom videní, pozn. ), keď sa budovy kývali, ľudia sa pozerali hore na budovy, hore na oblohu, nebezpečné. Zemetrasenie prichádza do Nemecka, otrasy. 

Títo ľudia, ja ich vidím so svojimi deťmi, ukrývajú sa v úkrytoch. ON ma tam dal, sám som prijal oblečenie, Ohromné zemetrasenie prichádza do Nemecka. Neviem prečo vládne orgány hovorili o viac oblečení. Zemetrasenie prichádza do Nemecka a veľa ľudí sa budú triasť. PÁN ide otriasať s vami Nemecko, aby zaujal vaˇšu pozornosť, otriasať s vami, otriasať, aby ste vedeli, že MESIÁŠ prichádza, aby ste MU pripravili cestu.

Ten, ktorého BOH poslal, je už tu, BOH, OTEC Ho poslal, aby pripravil všetky národy, aby sa odvrátili od sexuálnych hriechov, od homosexuálnych hriechov, toľko zlého je v Nemecku práve teraz.

Veľmi vážny prípad, proti Nemecku, otriasanie, otrasy, otrasy, bežíte do útočiskových centier, bežíte zo svojich domovov, aby ste spoznali, že tento Posol prišiel, aby pripravil cestu PRE PRÍCHOD MESIÁŠA.

Existuje Stvoriteľ, ktorý stvoril všetky národy, stvoril vesmír, stvoril všetkých ľudí, BOH, ktorý stvoril všetkých ľudí aj Nemecko a ON teraz hľadá vašu pozornosť.

Táto búrka prichádza od severu, od mora, vidím teraz otrasy. Ponad národom ma ON požiadal, aby som použil ľavý prorocký prst a ukázal na krajinu Nemecko, aby ON získal vašu pozornosť, aby sa zastavila spokojnosť a pohodlnosť, pri ktorých ani neviete, že máte BOHA, ktorý vás stvoril. V knihe Proroka  Izaiáša,  aj osol pozná svojich majiteľov,, aj býci, kravy, voly, poznajú ich majiteľov.  A vrátia sa domov. V zodpovednosti mu dávajú česť.

MESIÁŠ prichádza, ľudia Nemecka, Poďte, povedal Hospodin, teraz a uvidíte, čo urobil tvoj prst. PÁN ma požiadal, aby som odovzdal súd  Nemecku, aby ste sa mohli vrátiť k svojmu STVORITEĽOVI, Nemecko, to  je všetko o  autách, automobiloch a veciach tohto sveta. Dlhuje MU uctievanie, BOHU JEHOVAH,  náš spravodlivý Hospodin, spravodlivý sudca, ON mi prikázal priniesť súd  Nemecku, milovaní ľudia.

MESIÁŚ  prichádza.

Pracujeme na kalendári, príliš veľa národov…, Portugalsko je teraz isté … predtým Konajte pokánie ľud Nemecka, pokánie skôr, ako ma tam pošle, pokánie, je to zadarmo, je to láska. Nikto iný vás nikdy nestvoril. Hrozný BOH Izraelov, ON sám,  Stvoriteľ, iba BOH JEHOVAH Adonai. Takže teraz žiada Nemecko, aby mu vydal účet.

Poslal ma tam … k úkrytu … vysoké trámy na budove sa prudko kývali, vybehol som s nimi, už som žil ten deň … wow tie trámy by sa na nás zrútili…, otvárali sme použité oblečenie…, ich domovy sú poškodené.

Pripravte cestu milovaní ľudia. MESIÁŠ prichádza.

TOTO JE ON, O KTOROM JE NAPÍSANÉ, ŽE POŠLEM SVOJHO POSLA, KTORÝ PRIPRAVÍ CESTU PRED DŇOM SLÁVNEHO PRÍCHODU MESIÁŠA. 

Pán hovoril so mnou o službe vďakyvzdania v Keni. PÁN sám ma zdvihol nad národ Kene, potom BOH priniesol dážď na zem a keď prídem, dážď na zajtrajšie Bohoslužby vďakyvzdania, dážď SVÄTÉHO DUCHA, nebesia poslúchli.

Dvíham moju ľavú prorockú ruku, aby som kýval jednotlivými prstami, nad národom, kýval piatimi prstami ľavej prorockej ruky, čím viac som kýval, tým viac dažďa padalo, padal ťažký dážď, takže prichádza dážď DUCHA SVÄTÉHO NA VAŠE BOHOSLUŽBY zajtra. Keď PÁN uzdraví, dajte SLÁVU, OTCOVI V NEBI.

Pred troma dňami ma zobral k Božiemu trónu, odrezal z drahocenného stromu života, 2 feet ( 2 feet = 0.6096000 m ), dal na moju ľavú prorockú ruku, to sú pre uzdravenia Národov. Prehlásil uzdravenia na zemou zajtra, prikázal dažďu DUCHA SVÄTÉHO, aby zostúpil, ja som už žil a videl tento deň.

Čím viac hovoril, ohromné zázraky, BOH JEHOVAH, Kráľ Izraela, BOH NEBIES.BOH náš Hospodin, náš BOH, náš PÁN JEŽIŠ KRISTUS, Hospodin môj PÁN, môj Pastier El Gibbor Hospodin BOH mocný, BOH, náš BOH JEHOVAH, náš Výrobca, Večný Stvoriteľ JEHOVAH Najvyšší ON, VEČNÝ BOH, Liečiteľ, ON zajtra uzdraví veľa ľudí. Zdvohol som ruku a bolo to väčšie ako Keňa, potriasol prstami ľavej prorockej ruky, pršalo viac dažďa. Ohromný rozhovor.

MESSIAH prichádza!

Stráňte sa sexuálnych hriechov, zastavte evanjelia prosperity, stráňte sa hriechov, falošných prorokov, vráťte sa k MESIÁŠOVI. MESIÁŠ sa blíži, Kráľovstvo Božie je blízko.

SÁM BOH OTEC uvoľňuje dážď nad Keňou. Viac dažďa padá nad zemou, dážď, ktorý prináša uzdravenie, dážď SVÄTÉHO DUCHA, ON mi dai listy Stromu života, akú obrovskú, obrovsku uzdravovaciu službu, hluchí počujú, nemí hovoria, slepí uvidia, mŕtvoly budú chodiť, uzdravenia rakoviny, rán, zlomených kostí, Hospodin ich zajtra uzdraví a žiada národy Zeme o spravodlivosť.

PÁN stále pracuje so mnou, Austrália, iba Portugalsko je isté v kalendári, poďme, nech sa pripravujeme na Príchod PÁNA, Biblia hovorí, že nikto nevie deň ani hodinu, čiňte pokánie, pokánie a pripravte cestu pre príchod MESIÁŠA. Tieto veci sa dejú krajinou v poslušnosti spravodlivosti.Tieto veci sa dejú v národe kráčajúcom v poslušnosti a spravodlivosti.

MESIÁŠ prichádza, BOH OTEC JEHOVA hovoril so mnou dnes večer, zodvihol nad národom Nemecko, povedal súd, hovoril o požehnaním nad Keňou, o pokání, buďte svätí, zastavte temnotu, majte bázeň BOŽIU, udržte to až do príchodu PÁNA. Všetci čakajú ( na ich návštevu v kalendári ), Čiň pokánie Keňa a buďte spravodliví, tak veľa sa vám darovalo,milovaní, 

MESSIAH prichádza, JEHOVAH HOSPODIN, MOJA SLÁVA, ON PRÍDE,

SHALOM

Off 

12.12.2017 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top