Home
 

jún, 2019

ÚLOHY DUCHA SVÄTÉHO V KRESŤANSKEJ SPÁSE, 2. časť, 23 jún 2019, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI

ÚLOHY DUCHA SVÄTÉHO V KRESŤANSKEJ SPÁSE, 2. časť, 23. JÚN 2019 Sumarizácia My vidíme, veľmi jasne, že dizajn Cirkvi bol robený v Nebi PÁNOM a DUCH SVÄTÝ priniesol tento program, agendu BOHA a uložil do Cirkvi a to je úloha DUCHA SVÄTÉHO. My sme videli veľmi jasne, že na letnice, keď prišiel DUCH SVÄTÝ, Cirkev bola …Continue reading

Off 

ÚLOHY DUCHA SVÄTÉHO V KRESŤANSKEJ SPÁSE, 1. časť, 23. JÚN 2019, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI, DR. OWUOR

ÚLOHY DUCHA SVÄTÉHO V KRESŤANSKEJ SPÁSE, 1. časť, 23. JÚN 2019 Sumarizácia Chcem sa pozrieť dnes na úlohu DUCHA SVÄTÉHO, preskúmať DUCHA SVÄTÉHO, ktorý je veľmi, veľmi dôležitý pre Cirkev a úlohy DUCHA SVÄTÉHO pre vašu kresťansku spásu, špeciálne tohto času, kedy je ohromná návšteva, neskoršia návšteva DUCHA SVÄTÉHO, návšteva SLÁVY PÁNA sa deje V CIRKVI, …Continue reading

Off 

PROROCTVO O MÍTINGU, KDE BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI POVOLAJÚ OHEŇ ELIÁŠA Z NEBA, ZJAVENIE, 22. JÚN 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info Tretie proroctvo dňa 22. júna 2019 sumarizácia: Požehnaní ľudia, stále ohľadom tohto rozhovoru, ktorý mal PÁN s JEHO SLUŽOBNÍKMI tejto minulej noci, chcem otvoriť trošku viac. Teraz, PÁN JEHOVAH teraz, tejto minulej noci, MOCNÝ BOH IZRAELA, STVORITEĽ NEBA …Continue reading

Off 

PROROCTVO O MÍTINGU, KDE BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI POVOLAJÚ OHEŇ ELIÁŠA Z NEBA, ZJAVENIE, 22. JÚN 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info Druhé proroctvo dňa 22. júna 2019 sumarizácia: Požehnaní ľudia, rád by som sa zdieľal trochu viac ohľadom rozhovoru, ktorý mal PÁN dnes ohľadom na veľkolepú mega návštevu BOHA YAHWEH, ktorá sa bude konať skoro. Teraz, v tomto …Continue reading

Off 

PROROCTVO O MÍTINGU, KDE NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA POVOLAJÚ OHEŇ ELIÁŠA Z NEBA, 22. JÚN 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info Prvé proroctvo dňa 22. júna 2019 sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH YAHWEH, ohromný BOH IZRAEL, MOCNÝ, MOCNÝ BOH ABRAHÁMA, BOH IZÁKA, NAJMOCNEJŠÍ BOH JAKOBA, NAJMOCNEJŠÍ BOH CELÉHO ĽUDSTVA, OTEC NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, STVORITEĽ NEBA A ZEME, …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM SUCHU A HLADOMORE FYZICKOM A DUCHOVNOM, DVAJA NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAP., 19. JÚN 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info DŇA 19. júna 2019, sumarizácia:  Požehnaní ľudia, PÁN hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH mal veľmi ohromný rozhovor so mnou a požiadal ma, aby som súdil, aby som vyslovil súd HOSPODINA nad národmi …Continue reading

Off 

OHROMNÁ VÍZIA NEBA, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI, KTORÍ STOJA PRED PÁNOM, HOSPODINOM CELEJ ZEME, 16. JÚN 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info DŇA 16. júna 2019, sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH, ohromný BOH Izraela, Stvoriteľ celého vesmíru, Stvoriteľ Neba a Zeme, hovoril veľmi, veľmi zlomový rozhovor, s ktorým sa chcem s vami zdielať v …Continue reading

Off 

MÁME IBA JEDNÉHO PROROKA?, čo potrebuje vedieť Cirkev KRISTOVA

MÁME IBA JEDNÉHO PROROKA? Reverend Amos sa pýta NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA PÁNA, Dr. Owuora  záležitostiach proroctiev a Prorokov. O proroctvách v Cirkvách.  Reverend Amos: ja viem, že PÁN BOH vás povolal a je to evidentné tým, čo PÁN BOH robí na vašich mítingoch. Moja otázka je: máme prorokov, alebo sú proroctvá v Cirkvách dnes? a keď …Continue reading

Off 

MOCNÉ SVEDECTVO O UZDRAVENÍ MARTINKA PO HISTORICKEJ UZDRAVUJÚCEJ SLUŽBE HOSPODINA, SKRZE JEHO DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV

MOCNÉ SVEDECTVO UZDRAVENIA MARTINKA KOVÁČA ZO SLOVENSKA  Meno: Martin Kováč Vek: 7 rokov   14. Decembra 2018 lekári diagnostikovali Martinkovi nádor nadobličky. Od toho času Martinko a s jeho mamičkou Monikou trávili v nemocnici dosť veľa času kvôli liečbe vrátane chemoterapie, čoho následkom stratil Martinko vlasy.  Nádor nadobličky sa ďalej šíril metastázami do brucha. Mamička …Continue reading

Off 

AKO SI ZACHOVÁ CIRKEV POŽEHNANIA, TECHNICKÝ NÁVOD AKO PREŽIŤ, NAJMOCNEJŠÍ PROROCI HOSPODINA

TECHNIKA PREŽITIA PRE KRESŤANOV, OD NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP. Počujte drahí ľudia, ako máte riadiť svoj život; Dostali ste nebeské požehnanie dnes, ale ako to zachováte?  HĹADAJTE NAJPRV KRÁĽOVSTVO BOŽIE, tento bod je bod č. 1.:  Matúš 6:32-33  Milujte HOSPODINA, svojho BOHA, celým srdcom, celou dušou, celou myslou a celou silou.  Dajte PÁNOVI, …Continue reading

Off 
1 2
Top