Home
 

apríl 11th, 2019

PROROCTVO O VÁŽNOM SÚDE PRICHÁDZAJÚCOM DO KENE, DVAJA NAJMOCNEJŚÍ PROROCI HOSPODINA, 11. APRÍL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.. , dnes na www.jesusislordradio.info ZO DŇA 11. APRÍLA 2019 sumarizácia:   PÁN JEHOVAH hovoril so mnou požehnaní ľudia, tohto dňa so mnou hovoril drahí ľudia JEHOVAH ADONAI, PÁN BOH hovoril so mnou veľmi, veľmi serióznym spôsobom. Túto minulú noc mi PÁN …Continue reading

Off 
Top