Home
 

marec, 2019

PROROCTVO O VÁŽNOM ZEMETRASENÍ PRICHÁDZAJÚCOM DO KENE, 28. MAREC 2019, DRUHÉ PROROCTVO

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info ZO DŇA 28. MARCA 2019, druhé proroctvo sumarizácia:   Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril dnes súd nad týmto národom. Je to veľmi jasné, že PÁN hovoril, že súd PÁNA prichádza do Kene kvôli očierňovaniu, zneužitiu, kvôli zámeru vraždy, …Continue reading

Off 

PROROCTVO O VÁŽNOM ZEMETRASENÍ PRICHÁDZAJÚCOM DO KENE, 28. MAREC 2019, PRVÉ PROROCTVO

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info ZO DŇA 28. MARCA 2019, prvé proroctvo sumarizácia:   PÁN JEHOVAH hovoril so mnou o národe Keňa, dnes, minulú noc mi PÁN JEHOVAH hovoril o národe Keni. Tento národ Kene očierňoval PÁNA, očierňoval PÁNA, očierňoval JEHO DVOCH …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCEJ HISTORICKEJ BOHOSLUŽBE HOSPODINA NÁŠHO BOHA S DOPADOM NA VEČNOSŤ KAŽDÉHO Z NÁS, 19. MAREC 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info ZO DŇA 19. MARCA 2019 sumarizácia:   PÁN hovoril so mnou, dnes PÁN hovoril so mnou ráno o mítingu, ktorý prichádza do centrálneho Parku v Nairobi. Veľmi, veľmi mocný míting, tento míting je veľmi, veľmi, veľmi seriózny …Continue reading

Off 

PROROCTVO – EXTRÉMNE DÔLEŽITÁ PRICHÁDZAJÚCA EXPLÓZIA SLOVA, KDE PÁN ODOVZDÁ SVÄTÉ RÚCHO, 18. MAREC 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info ZO DŇA 18. MARCA 2019 sumarizácia:   Požehnaní ľudia, práve teraz je 23 minút po strede dňa, EAT – východo Afrického času a chcem, aby každý “nastúpil na palubu”. PÁN HOSPODIN hovoril so mnou, túto minulú noc, …Continue reading

Off 

TRI HLAVNÉ PROROCTVÁ VZHĽADOM NA ZEM, HISTORICKÉ SUCHO A HLADOMOR, VZHĽADOM NA KEŇU A NA PRICHÁDZAJÚCE PREBUDENIE, NA IZRAEL, NAJMOCNEJŠÍ PROROCI HOSPODINA, 17. MAREC 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info ZO DŇA 17. MARCA 2019 sumarizácia:   Požehnaní ľudia, BOH JEHOVAH hovoril so mnou, ja viem, že tohto času končíte vo vašich Cirkvách Bohoslužby, končíte dnes služby pokánia, ktoré ste mali dnes vo vašich Cirkvách, ja dúfam, …Continue reading

Off 

VYJADRENIE PÁNA K OSOČOVANIU JEHO DVOCH PROROKOV, VÍŤAZSTVO PÁNA A PORAZENIE diabla, 7. MAREC 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info DRUHÉ POSOLSTVO ZO DŇA 7. MARCA 2019 sumarizácia:  Požehnaní ľudia, tohto večera sme mali stretnutie s Arcibiskupmi, Biskupmi a Pastormi a tohto večera som prechádzal skrze nejaké dokumenty, ktoré boli publikované v tejto krajine, ktorú som tak …Continue reading

Off 

PROROCTVO O NIKDY PREDTÝM NEVÍDANOM UZDRAVUJÚCOM POMAZANÍ PRICHÁDZAJÚCOM NA ZEM, 7. MAREC 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info DŇA: 7. MARCA 2019 sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH ELYON, NAJVYŠŠÍ BOH, PÁN JEHOVAH HOSSEINU, PÁN NÁŠ TVORCA, HOSPODIN ZÁSTUPOV, HOSPODIN ZÁSTUPOV, JEHOVAH ROHI, JEHOVAH TSIDKENU, HOSPODIN NAŠA SPRAVODLIVOSŤ, JEHOVAH EL GIBBOR, MOCNÝ BOH IZRAELA, …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCEJ NAJMOCNEJŠEJ UZDRAVUJÚCEJ SLUŽBE VÔBEC NA ZEM, 6. MAREC 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info DŇA: 6. MARCA 2019 sumarizácia: Požehnaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou, HOSPODIN JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH HOSSEINU, JEHOVAH ADONAI, PÁN JEHOVAH SABBAOTH, JEHOVAH ROHI, JEHOVAH EL OLAM, ON so mnou hovoril požehnaní ľudia. Znova, drahí ľudia, PÁN …Continue reading

Off 

PROROCTVO O MASÍVNOM UZDRAVUJÚCOM POMAZANÍ PRICHÁDZAJÚCOM DO KENE, 5. MAREC 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info DŇA: 5. MARCA 2019, Druhé proroctvo sumarizácia: Amen, drahí ľudia, opäť, HOSPODIN varoval národ v Keni. HOSPODIN oznámil veľmi prísne varovanie pre národ v Keni a HOSPODIN požaduje strach pred HOSPODINOM v tejto krajine. Biblia hovorí: Nedotýkajte sa …Continue reading

Off 

PRÍSNE VAROVANIE HOSPODINA K NÁRODU KENE, 5. MARCA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info DŇA: 5. MARCA 2019, 1. časť sumarizácia: Toto je prísne varovanie, ktoré PÁN dáva národu, ktoré nesie meno Keňa, veľmi, veľmi, veľmi prísne varovanioe, ktoré PÁN dáva tomuto národu. PÁN hovorí, že tomu, komu je dané veľa, …Continue reading

Off 
1 2
Top