Home
 

január, 2019

NÁVŠTEVA BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA, MESIÁŠ PRICHÁDZA!, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI HOSPODINA, 31. JANUÁR 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, PROROCTVO OD HOSPODINA SKRZE JEHO NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info DŇA 31. januára 2019 sumarizácia: Milovaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril ku mne posledných 24 hodín veľmi, veľmi šokujúcim spôsobom, HOSPODIN JEHOVAH ELOHIM, ON ma zobral do Neba, milovaní ľudia, a keď ma zobral do …Continue reading

Off 

PROROCTVO O ŠOKUJÚCEJ NÁVŠTEVE DAŽĎA DUCHA SVÄTÉHO PRICHÁDZAJÚCOM DO LIMY v PERU, PREBUDENIE V PERU V NOVEMBRI 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, PROROCTVO OD HOSPODINA SKRZE JEHO NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info DŇA 30. januára 2019 sumarizácia: Milovaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou veľmi, veľmi ohromným spôsobom minulú noc, HOSPODIN YAHWEH, STVORITEĽ NEBA A ZEME, ON hovoril so mnou veľmi ohromujúcim spôsobom túto minulú noc o …Continue reading

Off 

KONFERENCIA PASTOROV A SLUŽOBNÍKOV EVANJELIA, 31. DECEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU PRE CIRKEV KRISTOVU SKRZE JEHO NAJVÄČŠIEHO PROROKA DR. OWUORA NA KONFERENCII PRE PASTOROV A SLUŽOBNÍKOV EVANJELIA DŇA 31. DECEMBRA 2018, 1. Časť  JEŽIŠ JE PÁN! MESIÁŠ PRICHÁDZA! ON JE SVÄTÝ A SPRAVODLIVÝ! A ON MILUJE CIRKEV! HALLELUJAH! Poďme sa hneď modliť: OTEC, v mocnom mene JEŽIŠ, VŠETKA AUTORITA A MOC PATRÍ …Continue reading

Off 
Top