Home
 

november, 2018

PROROCTVO O ZOSTÚPENÍ DUCHA SVÄTÉHO NA JEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA V NAKURU, NAJVÄČŠÍ PROROCI HOSPODINA, 27. NOVEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 27. novembra 2018 sumarizácia: HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou, HOSPODIN JEHOVAH, MOCNÝ, MOCNÝ BOH IZRAELA, ohromný BOH nášho PÁNA JEŽIŠA KRISTA, BOH OTEC JEHOVAH YAHWEH, hovoril so mnou veľmi veľmi ohromnom, veľmi historickým a veľmi šokujúcim, hlbokým a …Continue reading

Off 

PROROCTVO HOSPODINA O VELIKEJ NÁVŠTEVE PRICHÁDZAJÚCEJ DO NAKURU, 25. NOVEMBER 2018, NAJVÄČŠÍ PROROCI HOSPODINA, DR. OWUOR

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 25. novembra 2018 sumarizácia:  Požehnaní ľudia, HOSPODIN ROHI, JEHOVAH ROHI, JEHOVAH ADONAI, ON hovoril so mnou vo veľmi ohromnom rozhovore vzťahujúcim sa na prichádzajúci míting, ktorý sa uskutoční na Zemi, vzhľadom na prichádzajúcu návštevu, ktorá prichádza na Zem, …Continue reading

Off 

PROROCTVO O ŠOKUJÚCEJ PLANETÁRNEJ UDALOSTI PRICHÁDZAJÚCEJ NA ZEM, BOŽÍ NAJVÄČŠÍ PROROCI, DR. OWUOR

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 22. novembra 2018, 1. časť Proroctva HOSPODINA sumarizácia:  Nuž, požehnaní ľudia, aká ohromná príležitosť prísť k vám, požehnaná príležitosť prísť k vám v tento deň. Aká požehnaná príležitosť prísť k vám, milovaní ľudia, 22. novembra, roku 2018 a je …Continue reading

Off 

PROROCTVO – DVAJA HROZNÍ PROROCI HOSPODINA ZASIAHNÚ ZEM S ĎALŠOU HROZNOU EPIDÉMIOU, 20. NOVEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE BOŽÍCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV HOSPODINA DŇA: 20. novembra 2018 sumarizácia: Požehnaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH ELOHIM, HOSPODINN JEHOVAH SABBAOTH, HOSPODIN VELITEĽ NEBESKÝCH ARMÁD, HOSPODIN JEHOVAH EL OLAM, VEČNÝ BOH, ktorého vidíte v Genesis 21:33, ELYON, ON hovoril so mnou dnes vo veľmi, veľmi ohromnom rozhovore, rozhovore, ktorý sa zaoberá …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCEJ NÁVŠTEVE BOHA OTCA, DVE OLIVY, KTORÉ STOJA PRED PÁNOM, HOSPODINOM CELEJ ZEME, 18. NOVEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 18. novembra 2018 sumarizácia:  Nuž, milovaní ľudia, HOSPODIN ELYON, HOSPODIN ADONAI, PÁN, MOCNÝ, MOCNÝ MOCNÝ BOH IZRAELA, JEHOVAH ROEL – OHROMNÝ SPASITEĽ, HOSPODIN JEHOVAH EL GIBBOR, JEHOVAH SABBAOTH – HOSPODIN ZÁSTUPOV – HOSPODIN VELITEĽ VŠETKEJ NEBESKEJ ARMÁDY, HOSPODIN NÁŠ STVORITEĽ …Continue reading

Off 

PROROCTVO ZJAVENIA Z PREDOŠLÉHO HISTORICKÉHO ROZHOVORU HOSPODINA, 17. NOVEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA: 17. novembra 2018 sumarizácia: Nuž, požehnaní ľudia, chcel by som znova sa pozrieť na návštevu, rozhovor, ktorý mal PÁN stýmto národom, historický rozhovor, ktorý mal PÁN s týmto národom včera. Toto je veľmi, veľmi mocný čas, v histórii Cirkvi, …Continue reading

Off 

PROROCTVO O VEĽKOM POŽEHNANÍ PRICHÁDZAJÚCOM DO KENE, PROROK HOSPODINA DR. OWUOR, 16. NOVEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA: 16. novembra 2018 sumarizácia: Požehnaní ľudia, ktorí počúvajú z celého sveta, PÁN JEHOVAH ELOHIM, HOSPODIN JEHOVAH JAHWEH, JEHOVAH MECHADISKEM, JEHOVAH NEFALTI, JEHOVAH HASHOPHET, VEĽKÝ SPRAVODLIVÝ SUDCA, JEHOVAH SABBAOTH, JEHOVAH ELLGIBOR, JEHOVAH ROHI, HOSPODIN NÁŠ PASTIER, JEHOVAH SHALOM, HOSPODIN NÁŠ …Continue reading

Off 

ĎALŠIE PROROCTVO NAPLNENÉ – SMRTIACE POŽIARE PUSTOŠIA KALIFORNIU, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

PROROKOVANÉ a odvysielané v rádiu na www.jesusislordradio.info DŇA: 6. september 2017 PROROCTVO NAPLNENÉ: 8. november 2018 BOŽÍ NAJVÄČŠÍ PROROK DR. OWUOR   PROROCTVO ZO 6. SEPTEMBRA 2017: PROROCTVO O SÚŽENÍ PRICHÁDZAJÚCEHO VEĽKÉHO OHŇA, NAJMOCNEJŠÍ PROROK BOŽÍ DR. OWUOR, 6. SEPTEMBER 2017 PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM SÚŽENÍ PRICHÁDZAJÚCEHO VEĽKÉHO OHŇA, NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ PROROK DR. OWUOR Odvysielané naživo …Continue reading

Off 

HOSPODIN ZJAVUJE VIAC O HISTORICKEJ NÁVŠTEVE HOSPODINA A JEHO DVOCH SVEDKOV V LIME, PERU, 13. NOVEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA: 13. novembra 2018 sumarizácia: Drahí poslucháči, chcem sa zdielať s vami viac o tom, čo sa dialo v Lime, Peru. V tomto mega, mega, mega velikom meste, ktoré nemá koniec, Miesto tejto ohromnej návštevy, návštevy BOHA OTCA, ktorá sa …Continue reading

Off 

HOSPODIN ZÁSTUPOV ŽEHNÁ ZBOR DUCHA SVÄTÉHO, 11. NOVEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA: 11. novembra 2018 sumarizácia: Milí ľudia, viem, že  teraz ste zhromaždení vo vašich Cirkvách, viem, že teraz veľa ľudí zaplavujú DOM HOSPODINA V ZBORE POKÁNIA A SVATOSTI na rozdielných Oltárov, kde ste, HOSPODIN mi ukázal veľa ľudí, ktorí tam idú, …Continue reading

Off 
1 2
Top