Home
 

október 17th, 2018

PROROCTVO ĎALŠÍCH DETAILOV VÍZIE A NÁVŠTEVY SLÁVNEHO BARÁNKA BOŽIEHO, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA, 17. OKTÓBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA: 17. Októbra 2018, – V PORADÍ DRUHÉ PROROCTVO DNES sumarizácia: HOSPODIN JEHOVAH potom, čo mal rozhovor v noci, o ktorom som vám hovoril, dnes približne o 5. 30 ráno, východo-afrického času, znova sme videli veľmi jasne, túto minulú noc, že PÁN …Continue reading

Off 

SLÁVNY BARÁNOK BOŽÍ BOL POSLANÝ K DVOM NAJMOCNEJŠÍM PROROKOM, SVEDKOM HOSPODINA, NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ PROROCI, 17. OKTÓBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA: 17. Októbra 2018, – PRVÉ  PROROCTVO DNES sumarizácia: Nuž, milovaní ľudia. Prichádzam k vám dnes ráno. Je asi 5:30 ráno  – EAT – východo- afrického času, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou túto noc, asi pred 2 hod. Pred asi 2 hod. …Continue reading

Off 

POSOLSTVO OD BOŽIEHO TRÓNU – NAJPRÍSNEJŠIE A SERIÓZNE VAROVANIEV PRE NÁRODY, ABY ČINILI POKÁNIE, HOSPODINOVÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI, 16. OKTÓBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA: 16. Októbra 2018 sumarizácia: Chvála PÁNOVI, NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA, … Amen, Senior Pastor Gertrude, som naživo vo vysielaní a som nahrávaný? … áno prosím, môj PANE, NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA, …. môžete to nahrať a použiť to neskôr, čo tu HOSPODIN …Continue reading

Off 
Top