Home
 

október 12th, 2018

ĎALŠIE PROROCTVO NAPLNENÉ! MIMORIADNE SPRÁVY! BOH SÚDU VAROVAL SKRZE JEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA!, PROROCTVO ZO DŇA 5. NOVEMBRA NAPLNENÉ

ĎALŠIE PROROCTVO, KTORÉ HOSPODIN, PÁN BOH VŠEMOHÚCI OZNÁMIL SVETU SKRZE JEHO VYSLANÉHO PROROKA POSLEDNÝCH ČASOV, DR. OWUORA SA NAPLNILO. PROROCTVO oznámené v rádiu dňa 5. Novembra 2017 na www.jesusislordradio.info dňa 5. Novembra 2017   BOH V JEHO PROROCTVE VAROVAL, ABY ČINILI POKÁNIE A DAL IM ČAS, ABY ČINILI POKÁNIE, ALE IGNOROVALI HLAS BOHA VŠEMOHÚCEHO,…  http://www.repentslovakia.com/?p=9822  Hurikán …Continue reading

Off 
Top