Home
 

október, 2018

16. OKTÓBER 2018 – PREHLÁSENIE UZDRAVENÍ V BOŽOM ĽUDE, HOSPODINOV NAJMOCENJŠÍ PROROK DR. OWUOR

PÁN JEŽIŠ DAL JEHO NAJMOCNEJŠIEMU PROROKOVI DO RUKY LISTY ZO STROMU ŽIVOTA, KTORÝ JE V NEBESKOM KRÁĽOVSTVE A POSLAL HO, ABY UZDRAVOVAL A PREHLÁSIL UZDRAVENIA NAD JEHO ĽUDOM, DŇA 16. OKTÓBRA 2018 HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR PREHLÁSIL UZDRAVENIA V RÁDIU A VĎAKA PÁNOVI SA DNES MÔŽEME POZRIEŤ NA NIEKOĽKO UZDRAVENÍ:  PO 22 ROKOV TOTÁLNE …Continue reading

Off 

PROROCTVO ĎALŠÍCH DETAILOV VÍZIE A NÁVŠTEVY SLÁVNEHO BARÁNKA BOŽIEHO, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA, 17. OKTÓBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA: 17. Októbra 2018, – V PORADÍ DRUHÉ PROROCTVO DNES sumarizácia: HOSPODIN JEHOVAH potom, čo mal rozhovor v noci, o ktorom som vám hovoril, dnes približne o 5. 30 ráno, východo-afrického času, znova sme videli veľmi jasne, túto minulú noc, že PÁN …Continue reading

Off 

SLÁVNY BARÁNOK BOŽÍ BOL POSLANÝ K DVOM NAJMOCNEJŠÍM PROROKOM, SVEDKOM HOSPODINA, NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ PROROCI, 17. OKTÓBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA: 17. Októbra 2018, – PRVÉ  PROROCTVO DNES sumarizácia: Nuž, milovaní ľudia. Prichádzam k vám dnes ráno. Je asi 5:30 ráno  – EAT – východo- afrického času, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou túto noc, asi pred 2 hod. Pred asi 2 hod. …Continue reading

Off 

POSOLSTVO OD BOŽIEHO TRÓNU – NAJPRÍSNEJŠIE A SERIÓZNE VAROVANIEV PRE NÁRODY, ABY ČINILI POKÁNIE, HOSPODINOVÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI, 16. OKTÓBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA: 16. Októbra 2018 sumarizácia: Chvála PÁNOVI, NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA, … Amen, Senior Pastor Gertrude, som naživo vo vysielaní a som nahrávaný? … áno prosím, môj PANE, NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA, …. môžete to nahrať a použiť to neskôr, čo tu HOSPODIN …Continue reading

Off 

ĎALŠIE PROROCTVO NAPLNENÉ! MIMORIADNE SPRÁVY! BOH SÚDU VAROVAL SKRZE JEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA!, PROROCTVO ZO DŇA 5. NOVEMBRA NAPLNENÉ

ĎALŠIE PROROCTVO, KTORÉ HOSPODIN, PÁN BOH VŠEMOHÚCI OZNÁMIL SVETU SKRZE JEHO VYSLANÉHO PROROKA POSLEDNÝCH ČASOV, DR. OWUORA SA NAPLNILO. PROROCTVO oznámené v rádiu dňa 5. Novembra 2017 na www.jesusislordradio.info dňa 5. Novembra 2017   BOH V JEHO PROROCTVE VAROVAL, ABY ČINILI POKÁNIE A DAL IM ČAS, ABY ČINILI POKÁNIE, ALE IGNOROVALI HLAS BOHA VŠEMOHÚCEHO,…  http://www.repentslovakia.com/?p=9822  Hurikán …Continue reading

Off 

SEXUÁLNE HRIECHY, HOSPODIN ZDÔRAZNIL ZÁVAŽNOSŤ SEXUÁLNYCH HRIECHOV, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR

 Nezabúdajte, že SEXUÁLNE HRIECHY spôsobia, že zmeškáte Nebo. SEXUÁLNA NEMORÁLNOSŤ vedie do pekla.  AKO SA SEXUÁLNE HRIECHY prejavujú v živote kresťana? Akonáhle to budete vedieť, tak potom budete môcť ZATVORIŤ DVERE! 1. Pohlavný styk mimo manželstva – cudzoložstvo. Pred manželstvom – smilstvo. Cudzoložstvo, smilstvo s kamarátom, kamarátkou,… atď,… 2. Sledovanie pornografie 3. Masturbácia, orálny, análny …Continue reading

Off 

PROROCTVO O VLKOCH V CIRKVI, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 7. OKTÓBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA: 7. Októbra 2018 sumarizácia: Chvála PÁNOVI, NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINA. – Amen, Senior Pastor Hilda, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou a chcem sa s tým s vami zdieľať priamo v centre Cirkvi. Viem, že ste zhromaždení v Cirkvách. A toto je ohromný …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM ZEMETRASENÍ DO HORNATÉHO NÁRODA A VYUČOVANIE O MÚDROSTI A BÁZNI PRED HOSPODINOM, HOSPODINOV PROROK DR. OWUOR, 30. SEPTEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA: 30. septembra 2018 sumarizácia: PÁN JEHOVAH, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH JAHVEH, ON hovoril dnes so mnou, minulú noc, vo veľmi veľmi ohromnom rozhovore, s ktorým sa chcem zdieľať s vami, drahí poslucháči. Veľa, veľa miest celoglobálne je teraz pripojených, a som si vedomý, …Continue reading

Off 
Top