Home
 

september 3rd, 2018

PROROCTVO O OHROMNOM ROZKVITANÍ FIGOVÉHO STROMU ( IZRAELA ), HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 2. SEPTEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA:2. septembra 2018, 1. časť proroctva z troch častí, sumarizácia:  HOSPODIN so mnou hovoril milovaní ľudia, chcem sa s vami zdielať s rozhovormi, ktoré mal PÁN so mnou. HOSPODIN JEHOVAH mi ukázal figový strom, ktorý reprezentuje Izrael. Znova, PÁN mi ukázal figový …Continue reading

Off 

PROROCTVO: VÁŽNY SÚD BOŽÍ PRICHÁDZA ZASIAHNÚŤ NÁROD, KTORÝ SA POKÚŠA OČIERŇOVAŤ PÁNA, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 2. SEPTEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA:2. septembra 2018, 3. časť proroctva z troch častí, sumarizácia: HOSPODIN mi ukázal krajinu, neviem, či je to Africký národ, ale vidím čiernych ľudí, černochov v tej krajine a potom, oni si podriaďujú dvoch skutočných prorokov, ktorí teraz s vami hovoria, oni sa …Continue reading

Off 
Top