Home
 

august, 2018

VÝHODY PREKONANIA TELA, PREKONANIA HRIECHU, MOCNÉ VYUČOVANIE OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA, 2. časť

VYUČOVANIE O PREMÁHANÍ TELA A S TÝM SÚVIASIACE VÝHODY, SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, 2. časť, SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA:14. AUGUSTA 2018 sumarizácia: V tejto časti sa pozrieme na výhody. My vidíme výhody v tomto čase, ktoré plynú z toho, keď žijeme kresťanský život, ktorým premáhame hriech, telo. Špeciálne v tomto čase v Cirkvi. …Continue reading

Off 

PREKONANIE TELA, PREKONANIE HRIECHU, MOCNÉ VYUČOVANIE OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA, 1. časť

VYUČOVANIE O PREMÁHANÍ TELA SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, 1. časť, SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA:14. AUGUSTA 2018 sumarizácia: Aká príležitosť, aká požehnaná príležitosť prísť k vám v tejto hodine v živote Cirkvi. Tu je východoafrický čas na druhej strane, chcem hovoriť o veľmi dôležitom aspekte v kresťanskej spáse v tomto momente, v ktorom žijeme. …Continue reading

Off 

PROROCTVO HOSPODINA: ZVITOK OD HOSPODINA, PROROK BOŽÍ DR. OWUOR, 28. AUGUST 2018, 2. časť

Proroctvo odvysielané na www.jesusislordradio.info NAJMOCNEJŠÍM PROROKOM PÁNA DR. OWUOROM Dňa 28. 8. 2018, 2. časť sumarizácia: Chvála PÁNOVI, NAJMOCNEJŠÍ PROROK PÁNA,  … AMEN, teraz milovaní ľudia, HOSPODIN, znova, ako PÁN hovoril včera, keď poslal OSOBU DUCHA SVÄTÉHO, aby so mnou hovoril, povedal som vám, že časti tohto rozhovoru sú stále skryté. Ale teraz mi HOSPODIN povolil, aby …Continue reading

Off 

PROROCTVO HOSPODINA: OHROMNÁ NÁVŠTEVA PRICHÁDZA DO PERU A NA ZEM, PROROK BOŽÍ DR. OWUOR, 28. AUGUST 2018, 1. časť

Proroctvo odvysielané na www.jesusislordradio.info NAJMOCNEJŠÍM PROROKOM PÁNA DR. OWUOROM Dňa 28. 8. 2018, 1. časť sumarizácia: Chvála PÁNOVI, NAJMOCENJŠÍ PROROK PÁNA, … nuž, požehnaní ľudia, milovaní ľudia, naladení dnes z celého Sveta, HOSPODIN JEHOVAH, JEHOVAH ROHI, JEHOVAH SABAOTH, JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH ELYON, JEHOVAH EL GIBBOR, PÁN, MOCNÝ BOH NEBA, BOH NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, …Continue reading

Off 

PROROCTVÁ OD HOSPODINA, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 21. AUGUST 2018

OZNÁMENÉ NAŽIVO V RÁDIU www.jesusislordradio.info SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA: 21. AUGUSTA 2018, sumarizácia: PÁN JEHOVAH hovoril so mnou dnes, tohto dňa drahí ľudia, PÁN JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH SABBAOTH, HOSPODIN ZÁSTUPOV, HOSPODIN ARMÁDY NEBA, JEHOVAH ROHI, HOSPODIN NÁŠ PASTIER, JEHOVAH ELSHADAI, ELYON, ELOHIM, ON hovoril so mnou veľmi …Continue reading

Off 

VÝHODY PREKONANIA HRIECHOV, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 14. AUGUST 2018

VÝHODY PREKONANIA HRIECHOV V ŽIVOTE KRESŤANOV. 14. AUGUST 2018 NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINOV DR. OWUOR sumarizácia: 1. ODMENA VEČNÉHO ŽIVOTA:  Odkaz v Písme: Genesis 2:9     Genesis 3:24 Genesis 3:21 Zjavenie Jána 19:8 Zjavenie Jána 2:7 Zjavenie Jána 21:1 2. KNIHA ŽIVOTA ( VAŠE MENO JE ZAPÍSANÉ V BARÁNKOVEJ KNIHE ŽIVOTA ): Odkaz v Písme: …Continue reading

Off 

PROROCTVO O BOŽOM NAJMOCNEJŠOM PROROKOVI DR. OWUOROVI V RODOVEJ LÍNII MESIÁŠA, 13. AUGUST 2018

OZNÁMENÉ NAŽIVO V RÁDIU www.jesusislordradio.info SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA:13. AUGUSTA 2018, sumarizácia: PÁN JEHOVAH hovoril so mnou milovaní ľudia, dnes PÁN so mnou hovoril s nespočetným množstvom rozhovorov, začínajúc minulej noci. Minulú noc ma PÁN navštívil, JEHOVAH ELOHIM, BOH OTEC, ON ma zodvihol hore a zobral ma do …Continue reading

Off 

PROROCTVO O OHROMNEJ MISII PÁNA PRICHÁDZAJÚCEJ DO PERU, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR, 9. AUGUST 2018

PROROCTVO OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA, OZNÁMENÉ NAŽIVO V RÁDIU www.jesusislordradio.info DŇA 9. AUGUSTA 2018 Aký úžasný čas, aké mocné popoludnie, tu, vo východo – africkom čase a v rozdielných časových zónach Sveta, Aký úžasný čas prichádzať k vám, čas teraz je blízko 20 min. po 17 hod., východo – afrického času. …Continue reading

Off 
Top