Home
 

jún 9th, 2018

PROROCTVO O POVODNIACH POCHÁDZAJÚCICH Z RIEKY KONGO, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 8. JÚN 2018

OZNÁMENÉ NAJMOCNEJŠIM PROROKOM HOSPODINA NÁŠHO BOHA DR. OWUOROM naživo na www.jesusislordradio.info Dńa: 8. JÚNA 2018, sumarizácia HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou dnes, HOSPODIN JEHOVAH EL OLAM, OHROMNÝ BOH IZRAELA, BOH NEBA, ON so mnou hovoril milovaní ľudia dnes a PÁN ma zobral do Konga a ukázal mi rieku Kongo. A rieka Kongo vystúpi a budú záplavy, rieka …Continue reading

Off 

PROROCTVO O VEĽMI SILNOM ZEMETRASENÍ PRICHÁDZAJÚCOM ZASIAHNÚŤ ZEM, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 7. JÚN 2018

OZNÁMENÉ NAJMOCNEJŠIM PROROKOM HOSPODINA NÁŠHO BOHA DR. OWUOROM naživo na www.jesusislordradio.info Dńa: 7. JÚNA 2018, sumarizácia Milovaní ľudia, HOSPODIN so mnou hovoril, PÁN JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH ADONAI, JEHOVAH MAGEN, JEHOVAH MISQUABBI, JEHOVAH MEPHALTI, JEHOVAH MACHSI, JEHOVAH MA´OZ, JEHOVAH GANAN, JEHOVAH ELYON, JEHOVAH ELI, JEHOVAH BARA, JEHOVAH ADONAI, JEHOVAH KABODHI, JEHOVAH KANNA, JEHOVAH JIREH, JEHOVAH ORI, JEHOVAH …Continue reading

Off 
Top