Home
 

jún, 2018

PROROCTVO O MEGA UZDRAVUJÚCEJ HISTORICKEJ UZDRAVOVACEJ SLUŽBE, NAJMOCNEJŠÍ PROROK BOŽÍ DR. OWUORA, 29. JÚN 2018

OZNÁMENÉ NAJMOCNEJŠÍM PROROKOM BOŽÍM, PROROKOM ELIÁŠOM na www.jesusislordradio.info Dňa: 29. júna 2018 sumarizácia:  PÁN JEHOVAH hovoril so mnou túto minulú noc, v dnešné ráno, okolo 3 hod. ráno, PÁN JEHOVAH YAHWEH so mnou hovoril. Ja viem, že teraz sa pripravujeme, vy sa pripravujete, my sa všetci pripravujeme, aby sme prišli do Nairobi, pre prichádzajúci míting, …Continue reading

Off 

PREČO HOSPODIN SPUSTIL SCHODY Z NEBA?, 1. časť, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 24. JÚN 2018

Sumarizácia: Dnes, 24. JÚNA 2018, mi dal PÁN príležitosť a som požehnaný, že môžem k vám prísť a doniesť vám správu, ako dnes oslavujeme veľké veci, čo PÁN robí v tomto národe a za ním, celoglobálne, kedy každá chvíľa, každá hodina, na každom momente záleží, keďže žijeme v nulovom odpočte pred príchodom MESIÁŠA.  Žijeme vo …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PROROKOVI ELIÁŠOVI, NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINA DR. OWUOR, 22. JÚN 2018

OZNÁMENÉ NAJMOCNEJŠIM PROROKOM HOSPODINA NÁŠHO BOHA DR. OWUOROM naživo na www.jesusislordradio.info Dńa: 22. JÚNA 2018 sumarizácia PÁN hovoril ku mne, chcem sa s vami zdielať s týmto ohromným rozhovorom, NAJVYŠŠÍ PÁN, HOSPODIN ZÁSTUPOV, JEHOVAH YAHWEH, OHROMNÝ HROZNÝ BOH IZRAELA, BOH OTEC, OTEC NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, ON so mnou hovoril túto noc, celú noc až približne …Continue reading

Off 

VÍZIA NOVÉHO JERUZALEMA A STROMU ŽIVOTA, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 21. JÚN 2018

OZNÁMENÉ NAJMOCNEJŠIM PROROKOM HOSPODINA NÁŠHO BOHA DR. OWUOROM naživo na www.jesusislordradio.info Dńa: 21. JÚNA 2018 sumarizácia   Preklad bude v najbližšom možnom čas. termíne

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM OHROMNOM MORE, KTORÉ ZASIAHNE ZEM VO FORME NEVZHĽADNÝCH VREDOV, NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ PROROK DR. OWUOR, 20. JÚN 2018

OZNÁMENÉ NAJMOCNEJŠIM PROROKOM HOSPODINA NÁŠHO BOHA DR. OWUOROM naživo na www.jesusislordradio.info Dńa: 20. JÚNA 2018 sumarizácia PÁN JEHOVAH hovoril so mnou milovaní ľudia, HOSPODIN YAHWEH mal so mnou dnes ohromný rozhovor, MOCNÝ BOH NEBA, PÁN ELOHIM, JEHOVAH ADONAI, ON so mnou hovoril milovaní ľudia, PÁN hovoril ku JEHO DVOM hlasom a ON IM PRIKÁZAL ZASIAHNÚŤ ZEM …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM SÚDE – SILNÉ ZEMETRASENIE PRICHÁDZA DO MEXIKA, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 20. JÚN 2018

OZNÁMENÉ NAJMOCNEJŠIM PROROKOM HOSPODINA NÁŠHO BOHA DR. OWUOROM naživo na www.jesusislordradio.info Dńa: 20. JÚNA 2018 sumarizácia  

Off 

OHROMNÉ ZÁZRAKY A DIVY NÁŠHO ĆASU – AKÉ JE POSOLSTVO, ZJAVENIE, ČO NÁM TÝM PÁN HOVORÍ? NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ PROROK DR. OWUOR, 20. JÚN 2018

Sumarizácia 1 časti: Keď sa pozerám na tie úžasné zázraky uzdravení a ohromné divy, napr. Emmanuel Kipruto: všetkým ďalším, viac ako 120 chromých, teraz objavujú, že viac chromých sa stavia a chodí, ďalej slepých, nemých, hluchých a ostatných,… paralytikov,.. MOJA OTÁZKA ZNIE, AKÁ JE TO SPRÁVA? Toto sa nestalo predtým, … aký bol život predtým …Continue reading

Off 

PROROCTVO O LISTE HOSPODINA POSLANÝ JEHO PROROKOVI, NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINA DR. OWUOR, 18. JÚN 2018

OZNÁMENÉ NAJMOCNEJŠIM PROROKOM HOSPODINA NÁŠHO BOHA DR. OWUOROM naživo na www.jesusislordradio.info Dńa: 18. JÚNA 2018, sumarizácia HOSPODIN JEHOVAH hovoril dnes so mnou približne o 12 hodine, PÁN sa ma silne dotkol, o 12 hodine východo Afrického času tu, v Keni, PÁN sa ma silne dotkol približne o 12 hodine a zaspal som. A ako som spal, …Continue reading

Off 

PROROCTVO O ZJAVENÍ DVOCH HROZNÝCH SVEDKOV NA PRICHÁDZAJÚCOM STRETNUTÍ PÁNA, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 17. JÚN 2018

OZNÁMENÉ NAJMOCNEJŠIM PROROKOM HOSPODINA NÁŠHO BOHA DR. OWUOROM naživo na www.jesusislordradio.info Dńa: 17. JÚNA 2018, sumarizácia 1. A 2. časti dnešných proroctiev   časť: PÁN JEHOVAH hovoril so mnou dnes ráno milovaní ľudia, PÁN BOH Neba, ten, ktorý zoberie každého do Neba, Stvoriteľ Neba, majiteľ Neba, PÁN, PÁN BOH nášho PÁNA JEŽIŠA KRISTA, ON dnes so …Continue reading

Off 

JE NAŠE MENO ZAPÍSANÉ V BARÁNKOVEJ KNIHE ŽIVOTA?

NAJDÔLEŽITEJŠIA OTÁZKA POČAS TOHTO ŽIVOTA: JE NAŠE MENO ZAPÍSANÉ V BARÁNKOVEJ KNIHE ŽIVOTA?  Zjavenie Jána 20:15 15A jestli niekto nebol najdený zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera. Lukáš 10:20 20Avšak tomu sa neradujte, že sa vám poddávajú duchovia, ale radšej sa radujte, že sú vaše mená napísané v nebesiach. Židom 12:22-23  22Ale …Continue reading

Off 
1 2
Top