Home
 

október, 2017

PROROCTVO O OBROVSKOM OTRASE GALAXIÍ, HLBOKO V PRIESTORE SMEROM KU KONCU VESMÍRU, PROROK BOŽÍ DR. OWUOR, 30. OKTÓBRA 2017

Proroctvo oznámené v rádiu www.JesusisLordradio.info  Dňa 30. Októbra 2017 Najmocnejší Prorok Hospodina, nášho BOHA, Dr. Owuor:

Off 

PROROCTVO O ZASIAHNUTÍ A ROZDRVENÍ PLANÉT V GALAXII, PROROK BOŽÍ DR. OWUOR, 29. OKTÓBRA 2017

Proroctvo oznámené v rádiu www.JesusisLordradio.info  Dňa 29. Októbra 2017 Najmocnejší Prorok Hospodina, nášho BOHA, Dr. Owuor:

Off 

PROROCTVO – VIDENIE PÁNA, OTRAS GALAXIAMI A CELÝM VESMÍROM, PROROK BOŽÍ DR. OWUOR, 28. OKTÓBER 2018

Proroctvo oznámené v rádiu www.JesusisLordradio.info  Dňa 28. Októbra 2017 Najmocnejší Prorok Hospodina, nášho BOHA, Dr. Owuor:

Off 

PROROCTVO O PRÍPRAVE NA MÍTING V IZRAELI, PROROK BOŽÍ DR. OWUOR, 28. OKTÓBER 2017

Proroctvo oznámené v rádiu www.JesusisLordradio.info  Dňa 28. Októbra 2017 Najmocnejší Prorok Hospodina, nášho BOHA, Dr. Owuor:    

Off 

PROROCTVO O KONFLIKTE MEDZI DRAVOU ŠELMOU, VÁŽNE ZASIAHNUTOU PO TOM, AKO CIRKEV BUDE ZOBRATÁ, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR, 27.OKTÓBRA 2017

Proroctvo na www.jesusislordradio.info Dňa: 27.októbra 2017 BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR  PROROCTVO O KONFLIKTE SO ZÚRIVOU ŠELMOU ÚTOČIACOU PO VZATÍ CIRKVI,   Hospodin Jehova hovoril so mnou. Hospodin Silný, Hospodin Všemohúci, hovoril so mnou včera vo veľmi  veľmi významnom rozhovore. A vzal ma na jedno miesto, po tom, ako bola Cirkev vzatá zo Zeme. A potom …Continue reading

Off 

PROROCTVÁ O VZKRIESENÍ MAMY ROSY, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR

PROROCTVO PÁNA O VZKRIESENÍ MAMY ROSY ZO DŇA 24. JANUÁRA 2015: PÁN ZNOVA ZOPAKOVAL PROROCTVO O VZKRIESENÍ MAMY ROSY DŇA 12. AUGUSTA 2016:

Off 

PROROCTVO: MOCNÝ PROROK BOŽÍ UZATVORIL SLNKO A PONORIL ZEM A INÉ PLANÉTY DO TEMNOTY, PROROK BOŽÍ, 19. OKTÓBRA 2017

PROROCTVO PÁNA OZNÁMENÉ NA www.jesusisloradio.info Dňa: 19. Októbra 2017 BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR ( sumarizácia ) Hospodin JEHOVAH so mnou hovoril, milovaní, ktorí sú teraz naladení, z mnohých mnohých národov tejto oblasti, po celej Afrike a po celom svete. Dnes v noci Pán hovoril so mnou veľmi šokujúcim a veľmi ohromným spôsobom, tento štvrtok, …Continue reading

Off 

VÍZIA DRUHEJ ŠELMY ZO ZJAVENIA JÁNA 13. KAP., SÚŽENIE PRICHÁDZAJÚCE PO VYTRHNUTÍ CIRKVI, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

Off 

PROROCTVO O STRAŠNÝCH ZÁPLAVÁCH PRICHÁDZAJÚCICH DO KARIBSKÝCH OSTROVOCH NAPLNENÉ, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

Off 

ČINTE POKÁNIE Z UCTIEVANIA MODIEL, UCTIEVANIA MÁRIE, Z KATOLICIZMU, HOVORÍ PÁN BOH VŠETKÝM NÁRODOM

DRAHÍ BRATIA A SESTRY, PÁN BOH VŠEMOHÚCI HOVORIL V PROROCTVE SKRZE ÚSTA JEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA 1. OKTÓBRA 2017, http://www.repentslovakia.com/?p=9762 , aby sa nielen Mexiko, Keňa, ale aj všetky ostatné národy očisťovali a utekali od modlárstva. Vidíme veľmi vážne varovania nášho BOHA k Mexiku, od roku 2003 varoval Mexiko skrze JEHO PROROKA DR. OWUORA. …Continue reading

Off 
1 2
Top