Home
 

Proroctvá / Zjavenia

PROROCTVO O POKUSE MÉDIÍ V KENI ZNOVA OČIERNIŤ DVOCH BOŽÍCH PROROKOV, 19. APRÍL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info ZO DŇA 19. APRÍLA 2019 sumarizácia:   Nuž, milovaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou znova túto poslednú noc, v tomto pokračujúcom rozhovore, zaiste v pokračujúcom rozhovore, medzi národom Keňa a PÁNOM VŠEMOHÚCIM. Medzi PÁNOM JEHOVAH a ľuďmi, národom …Continue reading

Off 

KEŇA ČIŇ POKÁNIE Z OČIERŇOVANIA A Z HOMOSEXUALITY!, PRVÉ PROROCTVO ZO DŇA 18. APRÍLA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info PRVÉ PROROCTVO  ZO DŇA 18. APRÍLA 2019, sumarizácia:   PÁN JEHOVAH YAHWEH, JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH ELYON, JEHOVAH ADONAI, JEHOVAH EL GIBBOR, JEHOVAH ELOHEINU, JEHOVAH HOSSEINU, ON hovoril so mnou požehnaní ľudia túto minulú noc. Veľmi, veľmi vážny …Continue reading

Off 

POKRAČUJÚCE POSOLSTVO O KONČIACEJ MISII DVOCH SVEDKOV PRE POHANSKÚ CIRKEV A ZAČÍNAJÚCU MISIU PRE IZRAEL, MOCNÝ MÍTING POKÁNIA BUDE 19. MÁJA 2019!, zo dňa 17. APRÍL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info ZO DŇA 17. APRÍLA 2019, ďalšie vstup naživo nadväzujúci na dnešné proroctvo, sumarizácia:   Čas teraz je 1. 22 poobede, EAT a chcem znova hovoriť o tejto veľmi mocnej správe, ktorú PÁN JEHOVAH hovoril pred JEHO TRÓNOM BOHA …Continue reading

Off 

PROROCTVO O HISTORICKOM ZEMETRASENÍ PRICHÁDZAJÚCOM NA ZEM A MISII DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP. V IZRAELI, 17. APRÍL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info ZO DŇA 17. APRÍLA 2019, prvé proroctvo po polnoci sumarizácia:   Drahí ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou túto minulú noc. Chcem sa s vami zdielať s týmto rozhovorom od TRÓNU BOHA JEHOVAH YAHWEH, PÁN ELOHIM, JEHOVAH ELOLAM, …Continue reading

Off 

PROROCTVO O ÚTOKU BIELEHO MEDVEĎA NA KEŇU, 16. APRÍL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info ZO DŇA 16. APRÍLA 2019, prvé proroctvo v ranných hodinách sumarizácia:   Požehnaní ľudia, čas je teraz 1.10 ráno, v noci, EAT, znova, presný čas je 1.11 hod. teraz, v noci, EAT a chcem s vami zdielať informáciu od …Continue reading

Off 

PROROCTVO O SÚDE PRICHÁDZAJÚCOM DO KENE, KOBYLKY A JEDOVATÝ HMYZ, 14. APRÍL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info ZO DŇA 14. APRÍLA 2019, ďalšie proroctvo sumarizácia:   JEHOVAH so mnou hovoril. JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH HASHOPHET – PÁN, spravodlivý sudca, so mnou znova hovoril o obrovskom, neznesiteľnom súde, ktorý prichádza do Kene.  A vidím, že tentoraz, ON …Continue reading

Off 

PROROCTVO O HISTORICKOM SUCHU A ZATVORENOM NEBI PRICHÁDZAJÚCOM DO KENE, 14. APRÍL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info ZO DŇA 14. APRÍLA 2019, prvé proroctvo v ranných hodinách sumarizácia:   Teraz, požehnaní ľudia, toto je to, čo sa deje teraz. Ja viem, že vy ste vo vašich Zboroch kde činíte pokánie teraz a pravdepodobne tiež celoglobálne. …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM SÚDE DO KENE, O VYPUSTENÍ ŠELMY, 14. APRÍL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info ZO DŇA 14. APRÍLA 2019, druhé proroctvo sumarizácia:   Amen, požehnaní ľudia, znovu teraz, HOSPODIN okamžite hovoril so mnou, keď som skončil s vami hovoriť, požehnaní ľudia. Potom HOSPODIN zapríčinil, že som bol unavený, zaspal som a znova …Continue reading

Off 

PROROCTVO O VÁŽNOM SÚDE PRICHÁDZAJÚCOM DO KENE, DVAJA NAJMOCNEJŚÍ PROROCI HOSPODINA, 11. APRÍL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.. , dnes na www.jesusislordradio.info ZO DŇA 11. APRÍLA 2019 sumarizácia:   PÁN JEHOVAH hovoril so mnou požehnaní ľudia, tohto dňa so mnou hovoril drahí ľudia JEHOVAH ADONAI, PÁN BOH hovoril so mnou veľmi, veľmi serióznym spôsobom. Túto minulú noc mi PÁN …Continue reading

Off 

PROROCTVO O VÁŽNOM ZEMETRASENÍ PRICHÁDZAJÚCOM DO KENE, 10. APRÍL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.. , dnes na www.jesusislordradio.info ZO DŇA 10. APRÍLA 2019 sumarizácia:   Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH SABBAOTH, HOSPODIN ZÁSTUPOV, HOSPODIN NEBESKEJ ARMÁDY, ON hovoril s JEHO SLUŽOBNÍMI tejto noci, tejto poslednej noci.   A ja vidím masívne zemetrasenie prichádzať do Kene, vidím …Continue reading

Off 
1 2 3 4 5 44
Top