Home
 

Proroctvá / Zjavenia

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM MASÍVNOM PREBUDENÍ V NÁRODOCH, TAM, KDE NASLEDUJÚ HOSPODINOV HLAS A JEHO POSLOV, 5. DECEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 5. Decembra 2018 sumarizácia: Požehnaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou včera v noci a v tom sne mi PÁN ukázal, že bude veľmi, veľmi, veľmi veľké prebudenie, bude masívne prebudenie tejto úrovne a každý národ, ktorý bude …Continue reading

Off 

PROROCTVO O VEDÚCOM V CIRKVI PONÁHĽAJÚCOM SA DO NEMOCNICE, PROROK BOŽÍ DR. OWUOR, 4. DECEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 4. Decembra 2018 sumarizácia:  Milovaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou minulú noc. Drahí ľudia, HOSPODIN JEHOVAH ELOHIM, ohromný a najhroznejší BOH IZRAELA, ON hovoril so mnou túto minulú noc, PÁN BOH. A túto noc mi ukázal vedúceho …Continue reading

Off 

DVE PROROCTVÁ, NAJVÄČŠÍ PROROK HOSPODINA DR. OWUOR, 3. DECEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 3. Decembra 2018 sumarizácia:  Milovaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou túto minulú noc, žijúci BOH NEBA, JEHOVAH, MOCNÝ BOH IZRAELA, čo chcem zdielať s vami. Tu sú dva rozhovory. Jeden rozhovor sa odohral včera večer medzi 17. …Continue reading

Off 

POŽEHNANIE PRE CIRKEV POKÁNIA A SVÄTOSTI V KENI, DVAJA BOŽÍ PROROCI, 1. DECEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, k Cirkvi Pokánia a Svätosti v Keni, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 1. Decembra 2018 sumarizácia:  HOSPODIN hovoril so mnou túto minulú noc a videl som sám seba, ako hovorím ku vám, na hlavnom stretnutí v Nakuru a HOSPODIN hovoril veľmi ohromným, silným spôsobom. …Continue reading

Off 

PROROCTVO O MEGA NAVŠTÍVENÍ HOSPODINA BOHA PRICHÁDZAJÚCOM DO NAKURU V KENI, NAJMOCNEJŠÍ HOSPODINOV PROROK DR. OWUOR, 30. NOVEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 30. novembra 2018 sumarizácia:  Požehnaní ľudia, HOSPODIN hovoril so mnou o veľkom mítingu prichádzajúcom do Nakuru, prichádzajúcom skoro, ku koncu tohto roku, na konci roku a sviatku Nového roka, veľmi, veľmi mocný míting, ktorý prichádza do Nakuru. A …Continue reading

Off 

PROROCTVO O ZOSTÚPENÍ DUCHA SVÄTÉHO NA JEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA V NAKURU, NAJVÄČŠÍ PROROCI HOSPODINA, 27. NOVEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 27. novembra 2018 sumarizácia: HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou, HOSPODIN JEHOVAH, MOCNÝ, MOCNÝ BOH IZRAELA, ohromný BOH nášho PÁNA JEŽIŠA KRISTA, BOH OTEC JEHOVAH YAHWEH, hovoril so mnou veľmi veľmi ohromnom, veľmi historickým a veľmi šokujúcim, hlbokým a …Continue reading

Off 

PROROCTVO HOSPODINA O VELIKEJ NÁVŠTEVE PRICHÁDZAJÚCEJ DO NAKURU, 25. NOVEMBER 2018, NAJVÄČŠÍ PROROCI HOSPODINA, DR. OWUOR

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 25. novembra 2018 sumarizácia:  Požehnaní ľudia, HOSPODIN ROHI, JEHOVAH ROHI, JEHOVAH ADONAI, ON hovoril so mnou vo veľmi ohromnom rozhovore vzťahujúcim sa na prichádzajúci míting, ktorý sa uskutoční na Zemi, vzhľadom na prichádzajúcu návštevu, ktorá prichádza na Zem, …Continue reading

Off 

PROROCTVO O ŠOKUJÚCEJ PLANETÁRNEJ UDALOSTI PRICHÁDZAJÚCEJ NA ZEM, BOŽÍ NAJVÄČŠÍ PROROCI, DR. OWUOR

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 22. novembra 2018, 1. časť Proroctva HOSPODINA sumarizácia:  Nuž, požehnaní ľudia, aká ohromná príležitosť prísť k vám, požehnaná príležitosť prísť k vám v tento deň. Aká požehnaná príležitosť prísť k vám, milovaní ľudia, 22. novembra, roku 2018 a je …Continue reading

Off 

PROROCTVO – DVAJA HROZNÍ PROROCI HOSPODINA ZASIAHNÚ ZEM S ĎALŠOU HROZNOU EPIDÉMIOU, 20. NOVEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE BOŽÍCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV HOSPODINA DŇA: 20. novembra 2018 sumarizácia: Požehnaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH ELOHIM, HOSPODINN JEHOVAH SABBAOTH, HOSPODIN VELITEĽ NEBESKÝCH ARMÁD, HOSPODIN JEHOVAH EL OLAM, VEČNÝ BOH, ktorého vidíte v Genesis 21:33, ELYON, ON hovoril so mnou dnes vo veľmi, veľmi ohromnom rozhovore, rozhovore, ktorý sa zaoberá …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCEJ NÁVŠTEVE BOHA OTCA, DVE OLIVY, KTORÉ STOJA PRED PÁNOM, HOSPODINOM CELEJ ZEME, 18. NOVEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 18. novembra 2018 sumarizácia:  Nuž, milovaní ľudia, HOSPODIN ELYON, HOSPODIN ADONAI, PÁN, MOCNÝ, MOCNÝ MOCNÝ BOH IZRAELA, JEHOVAH ROEL – OHROMNÝ SPASITEĽ, HOSPODIN JEHOVAH EL GIBBOR, JEHOVAH SABBAOTH – HOSPODIN ZÁSTUPOV – HOSPODIN VELITEĽ VŠETKEJ NEBESKEJ ARMÁDY, HOSPODIN NÁŠ STVORITEĽ …Continue reading

Off 
1 2 3 4 5 40
Top