Home
 

Proroctvá / Zjavenia

PROROCTVO O MÍTINGU, KDE BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI POVOLAJÚ OHEŇ ELIÁŠA Z NEBA, ZJAVENIE, 22. JÚN 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info Druhé proroctvo dňa 22. júna 2019 sumarizácia: Požehnaní ľudia, rád by som sa zdieľal trochu viac ohľadom rozhovoru, ktorý mal PÁN dnes ohľadom na veľkolepú mega návštevu BOHA YAHWEH, ktorá sa bude konať skoro. Teraz, v tomto …Continue reading

Off 

PROROCTVO O MÍTINGU, KDE NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA POVOLAJÚ OHEŇ ELIÁŠA Z NEBA, 22. JÚN 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info Prvé proroctvo dňa 22. júna 2019 sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH YAHWEH, ohromný BOH IZRAEL, MOCNÝ, MOCNÝ BOH ABRAHÁMA, BOH IZÁKA, NAJMOCNEJŠÍ BOH JAKOBA, NAJMOCNEJŠÍ BOH CELÉHO ĽUDSTVA, OTEC NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, STVORITEĽ NEBA A ZEME, …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM SUCHU A HLADOMORE FYZICKOM A DUCHOVNOM, DVAJA NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAP., 19. JÚN 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info DŇA 19. júna 2019, sumarizácia:  Požehnaní ľudia, PÁN hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH mal veľmi ohromný rozhovor so mnou a požiadal ma, aby som súdil, aby som vyslovil súd HOSPODINA nad národmi …Continue reading

Off 

OHROMNÁ VÍZIA NEBA, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI, KTORÍ STOJA PRED PÁNOM, HOSPODINOM CELEJ ZEME, 16. JÚN 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info DŇA 16. júna 2019, sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH, ohromný BOH Izraela, Stvoriteľ celého vesmíru, Stvoriteľ Neba a Zeme, hovoril veľmi, veľmi zlomový rozhovor, s ktorým sa chcem s vami zdielať v …Continue reading

Off 

ZJAVENIE OHĽADOM OBJAVU PÍSMA V IZRAELI, DVAJA NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA BOHA, 12. JÚN 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info DŇA 12. júna 2019, sumarizácia:  Chcem sa s vami zdielať s viacerými informáciami ohľadom rozhovoru, ktorý sa konal v dnešné ráno, s rozhovorom, ktorý mal PÁN s Cirkvou v dnešné ráno, rozhovor, ktorý mal s národmi, a …Continue reading

Off 

PROROCTVO O OBJAVE STAROVEKÉHO PÍSMA Z JÚDU, NAJMOCNEJŠÍ PROROCI HOSPODINA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info DŇA 12. júna 2019, sumarizácia:  Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou túto minulú noc, PÁN JEHOVAH YAHWEH, MOCNÝ BOH IZRAELA, STVORITEĽ VESMÍRU, BOH NÁŠHO PÁNA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA, PÁN BOH, ON so mnou hovoril požehnaní …Continue reading

Off 

MOCNÉ NAVŠTÍVENIE BOŽEJ SLÁVY DVOCH PROROKOV HOSPODINA V MENENGAI 2, V NAKURU, 30.- 31.12. 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info DŇA 7. júna 2019, sumarizácia:  Požehnaní ľudia, ja viem, že natočený záznam z návštevy PÁNA, ktorý sa konal na mítingu v Menengai, v Nakuru a v Centrálnom Parku, je seriózny rozhovor medzi Nebom a Cirkvou, je to …Continue reading

Off 

PROROCTVO O BIELOM, ČISTOM VOZIDLE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA, 6. JÚNA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info DŇA 6. júna 2019, sumarizácia:  PÁN JEHOVAH hovoril ku mne minulú noc vo veľmi, veľmi ohromujúcom rozhovore. Túto minulú noc PÁN JEHOVAH V JEHO ROZHOVORE SO MNOU mi ukázal stav Zborov a Cirkví všade na rozdielných miestach …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM NAJVÄČŠOM UZDRAVUJÚCOM POMAZANÍ, 5. JÚN 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info DŇA 5. júna 2019, sumarizácia:   Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH, STVORITEĽ celého vesmíru, ON, ktorý stvoril všetky hviezdy a galaxie, Ten, ktorý vytvoril všetky hviezdy a galaxie a bilióny biliónoch planét, z …Continue reading

Off 

PROROCTVO HOSPODINA, MESIÁŠ PRICHÁDZA!, PRIPRAVTE CESTU, 4. JÚN 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info DŇA 4. júna 2019, sumarizácia:  Požehnaní ľudia, aký úžasný čas prísť ku vám, v tomto úžasnom čase, pravdeobobne 23 hod. ( EAT – východo afrického času, pozn.,… u nás teraz po zmene na letný čas o hodinu …Continue reading

Off 
1 2 3 4 5 46
Top