Home
 

Proroctvá / Zjavenia

PROROCTVO ĎALŠÍCH DETAILOV VÍZIE A NÁVŠTEVY SLÁVNEHO BARÁNKA BOŽIEHO, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA, 17. OKTÓBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA: 17. Októbra 2018, – V PORADÍ DRUHÉ PROROCTVO DNES sumarizácia: HOSPODIN JEHOVAH potom, čo mal rozhovor v noci, o ktorom som vám hovoril, dnes približne o 5. 30 ráno, východo-afrického času, znova sme videli veľmi jasne, túto minulú noc, že PÁN …Continue reading

Off 

POSOLSTVO OD BOŽIEHO TRÓNU – NAJPRÍSNEJŠIE A SERIÓZNE VAROVANIEV PRE NÁRODY, ABY ČINILI POKÁNIE, HOSPODINOVÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI, 16. OKTÓBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA: 16. Októbra 2018 sumarizácia: Chvála PÁNOVI, NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA, … Amen, Senior Pastor Gertrude, som naživo vo vysielaní a som nahrávaný? … áno prosím, môj PANE, NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA, …. môžete to nahrať a použiť to neskôr, čo tu HOSPODIN …Continue reading

Off 

PROROCTVO O VLKOCH V CIRKVI, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 7. OKTÓBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA: 7. Októbra 2018 sumarizácia: Chvála PÁNOVI, NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINA. – Amen, Senior Pastor Hilda, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou a chcem sa s tým s vami zdieľať priamo v centre Cirkvi. Viem, že ste zhromaždení v Cirkvách. A toto je ohromný …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM ZEMETRASENÍ DO HORNATÉHO NÁRODA A VYUČOVANIE O MÚDROSTI A BÁZNI PRED HOSPODINOM, HOSPODINOV PROROK DR. OWUOR, 30. SEPTEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA: 30. septembra 2018 sumarizácia: PÁN JEHOVAH, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH JAHVEH, ON hovoril dnes so mnou, minulú noc, vo veľmi veľmi ohromnom rozhovore, s ktorým sa chcem zdieľať s vami, drahí poslucháči. Veľa, veľa miest celoglobálne je teraz pripojených, a som si vedomý, …Continue reading

Off 

HOSPODIN ŽEHNÁ ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI V KENI A V NÁRODOCH, KDE SÚ TIETO ZBORY USTANOVENÉ, PROROK HOSPODINOV DR. OWUOR, 23. SEPTEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA: 23. septembra 2018, sumarizácia: Prichádzam k vám v dnešné ráno počas vašej Nedeľnej BOHOslužby, požehnať Vás a požehnať vaše BOHOslužby, ktoré sa konajú po celom národe. Ja viem, že toto je najdôležitejší čas v histórii Cirkvi, pretože prebudenie v Cirkvi vrcholí …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRÍCHODE MESIÁŠA A OHROMNEJ NÁVŠTEVE HOSPODINA V PERU, HOSPODINOV PROROK DR. OWUOR, 16. SEPTEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA: 16. septembra 2018, sumarizácia: Amen, milovaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH, v druhej časti rozhovoru tejto minulej noci, ON prišiel a ON hovoril k JEHO DVOM PROROKOM, oni stáli pred NÍM a ON hovoril. ON hovoril k nim a v tom rozhovore ON …Continue reading

Off 

PROROCTVO

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA: 11. septembra 2018, sumarizácia: PÁN vás žehnaj drahí ľudia, ktorí ste pripojení, HOSPODIN JEHOVAH, JEHOVAH ADONAI, JEHOVAH ELI, JEHOVAH HAMELECH, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH HOSSEINU, JEHOVAH ELYON, JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH SABAOTH, JEHOVAH ROHI, JEHOVAH EL GIBBOR, MOCNÝ BOH, JEHOVAH EL SHAMA, …Continue reading

Off 

DÔLEŽITOSŤ ROZPOZNANIA HODINY VÁŠHO NAVŠTÍVENIA PÁNOM A VÁŽNE DÔSLEDKY NEROZPOZNANIA, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 8. SEPTEMBER 2018

ŠPECIÁLNA SPRÁVA OD HOSPODINA, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA: 8. SEPTEMBRA 2018 sumarizácia: Milovaní ľudia, aké privilégium a česť, prísť znovu k vám k národom, aby som sa mohol zdielať s týmto nepretržitým rozhovorom, ktorý sme mali včera. ROZPOZNAŤ HODINU VÁŠHO NAVŠTÍVENIA. A viem, že veľa, veľa národov je naladených v tejto …Continue reading

Off 

PROROCTVO HOSPODINA: MEGA NAVŠTÍVENIE HOSPODINA PRICHÁDZA 16. SEPTEMBRA 2018, NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINA DR. OWUOR

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA: 3. septembra 2018, sumarizácia: Hospodin JEHOVA Hovoril so mnou v tejto poslednej noci prebiehajúcej do tohto dňa. HOSPODIN so mnou intenzívne hovoril. Potom ma vzal celou cestou k trónu Božiemu a ON zobral listy zo Stromu života a dal ich na moju …Continue reading

Off 

PROROCTVO: VÍZIA MASÍVNEHO POKÁNIA K PRÍPRAVE CESTY PRED PRÍCHODOM MESIÁŠA, HOSPODINOV PROROK DR. OWUOR, 2. SEPTEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA:2. septembra 2018, 2. časť proroctva z troch častí, sumarizácia: HOSPODIN hovoril so mnou milovaní ľudia, približne pred 3 hodinami. PÁN ma dal na bicykel, ktorý išiel tak rýchlo, takmer ako moderné vozidlo, ako lietadlo, a riadil som ten bicykel, išiel som …Continue reading

Off 
1 2 3 4 5 39
Top