Home
 

Proroctvá / Zjavenia

PROROCTVO – DVAJA HROZNÍ PROROCI PÁNA ZASIAHNÚ ZEM S HISTORICKÝMI ZÁPLAVAMI, NAJVÄČŠÍ PROROCI HOSPODINA, 9. FEBRUÁR 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, PROROCTVO OD HOSPODINA SKRZE JEHO NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info DŇA 9. FEBRUÁRA 2019 sumarizácia:  Nuž, milovaní ľudia, BOH JEHOVAH, STVORITEĽ NEBA A ZEME, TEN, ktorý stvoril všetkých ľudí, ľudské bytosti, živé bytosti, vesmír, planéty, ON stvoril slnko, niektoré z nich sú 600 bilión krát väčšie než …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM ZEMETRASENÍ A PRESNOM NAPLNENÍ PROROCTVA, V ČILE, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

PROROCTVO OZNÁMENÉ BOŽÍM PROROKOM dr. OwuoromV ČILE, V Santiagu a Conception dňa 20,23.a 24. JANUÁRA 2009 A PROROCTVO HOSPODINA PRESNE NAPLNENÉ:    PRIPRAVTE CESTU, ČIŇTE POKÁNIE, MESIÁŠ PRICHÁDZA

Off 

NÁVŠTEVA BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA, MESIÁŠ PRICHÁDZA!, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI HOSPODINA, 31. JANUÁR 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, PROROCTVO OD HOSPODINA SKRZE JEHO NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info DŇA 31. januára 2019 sumarizácia: Milovaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril ku mne posledných 24 hodín veľmi, veľmi šokujúcim spôsobom, HOSPODIN JEHOVAH ELOHIM, ON ma zobral do Neba, milovaní ľudia, a keď ma zobral do …Continue reading

Off 

PROROCTVO O ŠOKUJÚCEJ NÁVŠTEVE DAŽĎA DUCHA SVÄTÉHO PRICHÁDZAJÚCOM DO LIMY v PERU, PREBUDENIE V PERU V NOVEMBRI 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, PROROCTVO OD HOSPODINA SKRZE JEHO NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info DŇA 30. januára 2019 sumarizácia: Milovaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou veľmi, veľmi ohromným spôsobom minulú noc, HOSPODIN YAHWEH, STVORITEĽ NEBA A ZEME, ON hovoril so mnou veľmi ohromujúcim spôsobom túto minulú noc o …Continue reading

Off 

PROROCTVO O HISTORICKOM A OHROMNOM POMAZANÍ PRICHÁDZAJÚCOM NA STRETNUTIE V NAKURU, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 20. DECEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 20. Decembra 2018 sumarizácia: Milovaní ľudia, JEHOVAH EL OLAM, NAJVYŠŠÍ HOSPODIN, JEHOVAH ELYON, PÁN HOSPODIN EL OLAM, VEČNÝ BOH, ON hovoril so mnou milovaní ľudia. ON ma zobral na míting PÁNA, ktorý prichádza do Nakuru a ukázal mi …Continue reading

Off 

PROROCTVO O OHROMNOM OBLAKU BOHA OTCA PRICHÁDZAJÚCOM NAVŠTÍVIŤ MÍTING V NAKURU, 11. DECEMBER 2018, NAJVÄŠŠÍ BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 11. Decembra 2018 sumarizácia:  HOSPODIN JEHOVAH, požehnaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou, dnešného dňa, HOSPODIN JEHOVAH YAHWEH, ON ma zodvihol ponad Zem a zobral ma do Kráľovstva Božieho, ktoré je pripravené pre spravodlivých, Kráľovstvo BOHA JEHOVAH V NEBI. …Continue reading

Off 

PROROCTVO O HISTORICKOM ŠOKUJÚCOM NAVŠTÍVENÍ HOSPODINA, POSLEDNÁ SLÁVA ZASĽÚBENÁ V BIBLLI JE TU, 10. JANUÁR 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 10. Decembra 2018 sumarizácia:  HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou o mítingu, ktorý prichádza do Nakuru. A znova, je to pokračujúci rozhovor z Neba, z miesta TRÓNU PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO v Nebi ku Zemi. Tento rozhovor je teraz zameraný …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM SÚDE NA TENTO SVET, 9. DECEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 9. Decembra 2018 sumarizácia:  Požehnaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou v dnešné ráno, HOSPODIN hovoril o udalosti, ktorá je vodítkom smerom ku Slávnemu príchodu MESIÁŠA,. HOSPODIN hovoril dnes ráno tento ohromný rozhovor, iba pred nikeoľkými hodinami, to …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCEJ HISTORICKEJ NÁVŠTEVE DO NAKURU, 8. DECEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 8. Decembra 2018 sumarizácia:  Požehnaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou tu počas dňa, východoafrického času, na tejto druhej časti Zeme, HOSPODIN ELOHIM, HOSPODIN ZÁSTUPOV, HOSPODIN, STVORITEĽ NEBA A ZEME, BOH NÁŠHO PÁNA JEŽIŚA KRISTA, ON hovoril dnes …Continue reading

Off 

PROROCTVO O HISTORICKEJ NÁVŠTEVE PRICHÁDZAJÚCEJ DO NAKURU, 7. DECEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 7. Decembra 2018 sumarizácia: Požehnaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou, HOSPODIN JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH YAHWEH, milovaní ľudia, BOH, JEHOVAH GOEL, JEHOVAH SHAMMA, ON hovoril ku mne minulú noc a ON mi hovoril o prichádzajúcom Mítingu, ktorý prichádza …Continue reading

Off 
1 2 3 4 40
Top