Home
 

Proroctvá / Zjavenia

PROROCTVO O VSTUPE CIRKVI DO NEBESKÉHO KRÁĽOVSTVA, SLÁVNA CIRKEV KEDYKOĽVEK UŽ MÔŽE ODÍSŤ!, BOŹÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 14. MAREC 2018

Proroctvo odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info Deň: 14. Marec 2018 NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR sumarizácia:  PÁN JEHOVAH, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou dnes ráno, okolo 11. hodiny doobedu smerom ku stredu dňa. Veci sa pohybujú veľmi rýchlo, veľmi, veľmi rýchlo. Hospodin ma dal tam, kde som bol a potom zrazu náhle ma ON “zasiahol” …Continue reading

Off 

PROROCTVO O VSTUPE CIRKVI DO NEBA, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 13. MAREC 2018

Proroctvo odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info Deň: 13. Marec 2018 NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR sumarizácia     

Off 

KRISTUS JEŽIŠ, MESIÁŠ PRICHÁDZA!!!, PROROCTVO ZO DŇA 10.MARCA 2018

 Proroctvo odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info dňa: 10.Marca2018 NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINA DR.OWUOR PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH ADONAI, PÁN BOH, ON hovoril ku mne hlasom vo sne a PÁN povedal, že keď Oblak Slávy zostúpi, oni ho budú nasledovať, …keď OBLAK BOŽEJ SLÁVY zostúpi, oni HO budú nasledovať. A Ja Som videl OBLAK …Continue reading

Off 

PROROCTVO HOSPODINA, ZJAVENIE JÁNA 11. KAP. VEĽKÝMI BIELÝMI PÍSMENAMI, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 8. MAREC, 2018

Proroctvo odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info Deň: 8. Marec 2018 NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR sumarizácia  Milovaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou. Dnes, približne pred 2 hodinami som sedel tu v kancelárii a potom som zaspal. A potom HOSPODIN JEHOVAH, ja som videl JEHO ruku a JEHO ruka napísala na niečo, čo vyzeralo ako …Continue reading

Off 

POSOLSTVO O NÁVŠTEVE NEBESKÉHO ZÁSTUPU HOSPODINA, PRIPRAVTE SLÁVNU SVÄTÚ CESTU PRE SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA, NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ PROROK DR. OWUOR, 3. MAREC 2018

Proroctvo odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info Deň: 3. Marec 2018 NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR sumarizácia  HOSPODIN JEHOVAH, HOSPODIN BOH nášho Pána JEŽIŠA KRISTA, PÁN JEHOVAH ELOHIEKA, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH ELYON, JEHOVAH EL-OLAM, JEHOVAH EL-SHADDAI, JEHOVAH EL-GIBBOR, JEHOVAH TSABAOTH – HOSPODIN ZÁSTUPOV, JEHOVAH HOSSENU, PÁN NÁŠ STVORITEĽ, JEHOVAH MAKADESCHEM – PÁN KTORÝ NÁS POSVÄCUJE, JEHOVAH ELOHEENU, PÁN BOH, …Continue reading

Off 

PROROCTVO O OHROMNEJ, NEBEZPEČNEJ SLUŽBE 2 SVEDKOV PO VYTRHNUTÍ CIRKVI, NAJMOCENJŠÍ PROROK HOSPODINOV DR. OWUOR, 25. FEBRUÁR 2018

Proroctvo odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info Deň: 25. FEBRUÁR 2018 NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR sumarizácia  HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou pred 2 dňami a na tom rozhovore som pracoval s NÍM. Pred 2 dňami HOSPODIN hovoril so mnou a ten rozhovor vám prinášam dnes večer.    A JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH YAHWEH, v …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRÍCHODE MESIÁŠA, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 21. FEBRUÁR 2018

Proroctvo odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info Deň: 21. FEBRUÁR 2018 NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR sumarizácia  HOSPODIN hovoril so mnou, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou minulú noc milovaní ľudia a ON hovoril so mnou o Slávnom príchode MESIÁŠA a rozhovor bol centralizovaný veľmi pre potrebu Cirkví, aby sa pripravili, aby si boli istí a využili prítomnosť …Continue reading

Off 

PROROCTVO O KONFLIKTE SO ŠELMOU PO VYTRHNUTÍ CIRKVI, 2. ČASŤ, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 19. FEBRUÁR 2018

Proroctvo odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info Deň: 19. FEBRUÁR 2018 NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR sumarizácia  HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou minulej noci a túto minulú noc ON predstavil šelmu, šelmu zo Zjavenia Jána, bola po mojej ľavej strane. A požiadal ma, aby som sa pozrel a videl. Takže som videl šelmu zo zjavenia, šelmu, …Continue reading

Off 

PROROCTVO O OHROMNEJ NÁVŠTEVE PRICHÁDZAJÚCEJ DO MOZAMBIKU, 17. FEBRUÁR 2018, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR

Proroctvo odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info Deň: 17. FEBRUÁR 2018 NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR sumarizácia  PÁN JEHOVAH Hovoril so mnou, dnes ráno okolo 10 hodine, PÁN ma zobral do Mozambiku, na veľké stretnutie v Mozambiku a ja som videl prípravy, ako pripravujú štadión a celé miesto pre konferenciu v Mozambiku. A dnes ma vzal …Continue reading

Off 

PROROCTVO O UDALOSTI PO VYTRHNUTÍ CIRKVI, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 14. JANUÁR 2018

Proroctvo odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info Deň: 14. FEBRUÁR 2018 NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR sumarizácia  HOSPODIN JEHOVAH, JEHOVAH ROHI, JEHOVAH SHALOM, JEHOVAH SHAMMAH, JEHOVAH ORI, JEHOVAH JIREH, JEHOVAH BARAH, JEHOVAH ADONAI, JEHOVAH MAGEN – NÁŠ VEĽKÝ ŠTÍT, JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH ELYON, JEHOVAH SHALOM, JEHOVAH SABHAOT, JEHOVAH ROHI, JEHOVAH TSIDKENU, EL GIBBOR, EL OHEINU, JEHOVAH …Continue reading

Off 
1 2 3 31
Top