Home
 

Proroctvá / Zjavenia

PROROCTVO O PRÍCHODE MESIÁŠA A OHROMNEJ NÁVŠTEVE HOSPODINA V PERU, HOSPODINOV PROROK DR. OWUOR, 16. SEPTEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA: 16. septembra 2018, sumarizácia: Amen, milovaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH, v druhej časti rozhovoru tejto minulej noci, ON prišiel a ON hovoril k JEHO DVOM PROROKOM, oni stáli pred NÍM a ON hovoril. ON hovoril k nim a v tom rozhovore ON …Continue reading

Off 

PROROCTVO

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA: 11. septembra 2018, sumarizácia: PÁN vás žehnaj drahí ľudia, ktorí ste pripojení, HOSPODIN JEHOVAH, JEHOVAH ADONAI, JEHOVAH ELI, JEHOVAH HAMELECH, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH HOSSEINU, JEHOVAH ELYON, JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH SABAOTH, JEHOVAH ROHI, JEHOVAH EL GIBBOR, MOCNÝ BOH, JEHOVAH EL SHAMA, …Continue reading

Off 

DÔLEŽITOSŤ ROZPOZNANIA HODINY VÁŠHO NAVŠTÍVENIA PÁNOM A VÁŽNE DÔSLEDKY NEROZPOZNANIA, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 8. SEPTEMBER 2018

ŠPECIÁLNA SPRÁVA OD HOSPODINA, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA: 8. SEPTEMBRA 2018 sumarizácia: Milovaní ľudia, aké privilégium a česť, prísť znovu k vám k národom, aby som sa mohol zdielať s týmto nepretržitým rozhovorom, ktorý sme mali včera. ROZPOZNAŤ HODINU VÁŠHO NAVŠTÍVENIA. A viem, že veľa, veľa národov je naladených v tejto …Continue reading

Off 

PROROCTVO HOSPODINA: MEGA NAVŠTÍVENIE HOSPODINA PRICHÁDZA 16. SEPTEMBRA 2018, NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINA DR. OWUOR

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA: 3. septembra 2018, sumarizácia: Hospodin JEHOVA Hovoril so mnou v tejto poslednej noci prebiehajúcej do tohto dňa. HOSPODIN so mnou intenzívne hovoril. Potom ma vzal celou cestou k trónu Božiemu a ON zobral listy zo Stromu života a dal ich na moju …Continue reading

Off 

PROROCTVO: VÍZIA MASÍVNEHO POKÁNIA K PRÍPRAVE CESTY PRED PRÍCHODOM MESIÁŠA, HOSPODINOV PROROK DR. OWUOR, 2. SEPTEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA:2. septembra 2018, 2. časť proroctva z troch častí, sumarizácia: HOSPODIN hovoril so mnou milovaní ľudia, približne pred 3 hodinami. PÁN ma dal na bicykel, ktorý išiel tak rýchlo, takmer ako moderné vozidlo, ako lietadlo, a riadil som ten bicykel, išiel som …Continue reading

Off 

PROROCTVO O OHROMNOM ROZKVITANÍ FIGOVÉHO STROMU ( IZRAELA ), HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 2. SEPTEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA:2. septembra 2018, 1. časť proroctva z troch častí, sumarizácia:  HOSPODIN so mnou hovoril milovaní ľudia, chcem sa s vami zdielať s rozhovormi, ktoré mal PÁN so mnou. HOSPODIN JEHOVAH mi ukázal figový strom, ktorý reprezentuje Izrael. Znova, PÁN mi ukázal figový …Continue reading

Off 

PROROCTVO: VÁŽNY SÚD BOŽÍ PRICHÁDZA ZASIAHNÚŤ NÁROD, KTORÝ SA POKÚŠA OČIERŇOVAŤ PÁNA, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 2. SEPTEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA:2. septembra 2018, 3. časť proroctva z troch častí, sumarizácia: HOSPODIN mi ukázal krajinu, neviem, či je to Africký národ, ale vidím čiernych ľudí, černochov v tej krajine a potom, oni si podriaďujú dvoch skutočných prorokov, ktorí teraz s vami hovoria, oni sa …Continue reading

Off 

PROROCTVO HOSPODINA: ZVITOK OD HOSPODINA, PROROK BOŽÍ DR. OWUOR, 28. AUGUST 2018, 2. časť

Proroctvo odvysielané na www.jesusislordradio.info NAJMOCNEJŠÍM PROROKOM PÁNA DR. OWUOROM Dňa 28. 8. 2018, 2. časť sumarizácia: Chvála PÁNOVI, NAJMOCNEJŠÍ PROROK PÁNA,  … AMEN, teraz milovaní ľudia, HOSPODIN, znova, ako PÁN hovoril včera, keď poslal OSOBU DUCHA SVÄTÉHO, aby so mnou hovoril, povedal som vám, že časti tohto rozhovoru sú stále skryté. Ale teraz mi HOSPODIN povolil, aby …Continue reading

Off 

PROROCTVO HOSPODINA: OHROMNÁ NÁVŠTEVA PRICHÁDZA DO PERU A NA ZEM, PROROK BOŽÍ DR. OWUOR, 28. AUGUST 2018, 1. časť

Proroctvo odvysielané na www.jesusislordradio.info NAJMOCNEJŠÍM PROROKOM PÁNA DR. OWUOROM Dňa 28. 8. 2018, 1. časť sumarizácia: Chvála PÁNOVI, NAJMOCENJŠÍ PROROK PÁNA, … nuž, požehnaní ľudia, milovaní ľudia, naladení dnes z celého Sveta, HOSPODIN JEHOVAH, JEHOVAH ROHI, JEHOVAH SABAOTH, JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH ELYON, JEHOVAH EL GIBBOR, PÁN, MOCNÝ BOH NEBA, BOH NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, …Continue reading

Off 

PROROCTVÁ OD HOSPODINA, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 21. AUGUST 2018

OZNÁMENÉ NAŽIVO V RÁDIU www.jesusislordradio.info SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA: 21. AUGUSTA 2018, sumarizácia: PÁN JEHOVAH hovoril so mnou dnes, tohto dňa drahí ľudia, PÁN JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH SABBAOTH, HOSPODIN ZÁSTUPOV, HOSPODIN ARMÁDY NEBA, JEHOVAH ROHI, HOSPODIN NÁŠ PASTIER, JEHOVAH ELSHADAI, ELYON, ELOHIM, ON hovoril so mnou veľmi …Continue reading

Off 
1 2 3 36
Top