Home
 

Proroctvá / Zjavenia

PROROCTVO O OHROMNEJ NÁVŠTEVE PRICHÁDZAJÚCEJ DO ŠPANIELSKA, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 22. MÁJ 2018

OZNÁMENÉ NAJMOCNEJŠIM PROROKOM HOSPODINA NÁŠHO BOHA DR. OWUOROM naživo na www.jesusislordradio.info Dńa: 22. mája 2018 sumarizácia PÁN JEHOVAH hovoril so mnou včera v noci milovaní ľuďia, včera v noci PÁN so mnou hovoril veľmi, veľmi mocným spôsobom. Ja som už doletel do Barcelony, ja vidím sám seba, ako som už prišiel, vidím dvoch služobníkov PÁNA …Continue reading

Off 

HLBŠIE ZJAVENIE HOSPODINA, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 7. MÁJA 2018

Oznámené DVOMA SVEDKAMI zo Zjavenia Jána 11 kap. a Zachariáša 4 kap. naživo na www.jesusislordradio.info Dńa: 7 mája 2018 sumarizácia JEHOVAH ROHI, PÁN Môj Pastier, JAHVE ORI –  PÁN Moje Svetlo, JAHVE ROPHE – PÁN ktorý uzdravuje, JAHVE NISSI, JEHOVAH MISQABBI – PÁN moja vysoká veža, JAHVE MEPHALTI – môj JEHOVAH Osloboditeľ , JEHOVAH MACHSI – PÁN Moje Útočisko, …Continue reading

Off 

PROROCTVO O STRAŠNOM ZEMETRASENÍ PRICHÁDZAJÚCOM NA ZEM, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 29. APRÍL 2018

Oznámené DVOMA SVEDKAMI zo Zjavenia Jána 11 kap. a Zachariáša 4 kap. naživo na www.jesusislordradio.info Dńa: 29. apríla 2018 sumarizácia PÁN JEHOVAH hovoril so mnou milovaní ľudia, obyvatelia Zeme, ľudia, ktorí žijete na tejto planéte Zem a anjeli Neba, Nebeské zástupy. Chcem vám dať vedieť, že PÁN JEHOVAH hovoril so mnou túto minulú noc a …Continue reading

Off 

PROROCTVO O ÚTOKU DVOCH SVEDKOV NA HADA PO VYTRHNUTÍ CIRKVI, NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINOV DR. OWUOR, 26. APRÍL 2018

Oznámené DVOMA SVEDKAMI zo Zjavenia Jána 11 kap. a Zachariáša 4 kap. naživo na www.jesusislordradio.info Dńa: 26. apríla 2018  Teraz, PÁN JEHOVAH so mnou hovoril veľmi ohromným spôsobom. Túto minulú noc milovaní ľudia, mal PÁN ohromný rozhovor s JEHO dvoma svedkami. A v tomto rozhovore po prvý krát dvaja svedkovia odišli von a napadli hada, oni …Continue reading

Off 

PROROCTVO O OHROMNEJ SLÁVE HOSPODINA, KTOROU POKRYJE JEHO SLUŽOBNÍKA, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 18. APRÍL 2018

Oznámené DVOMA SVEDKAMI zo Zjavenia Jána 11 kap. a Zachariáša 4 kap. naživo na www.jesusislordradio.info Dńa: 18. apríla 2018  sumarizácia:  Ohromné množstvo SLÁVY okolo JEHO SLUŽOBNÍKA, HOSPODIN OSLÁVIL JEHO SLUŽOBNÍKA, na stretnutí, kde idem. A PÁN oslávi JEHO SLUŽOBNÍKA, Ohromné množstvo Slávy prichádza, takmer ako čo sa dialo v Helsinkách, keď HOSPODIN transfiguroval JEHO SLUŽOBNÍKA, …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRÍCHODE MESIÁŠA A UDALOSTIACH POSLEDNÝCH ČASOV, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 16. APRÍL 2018

Oznámené DVOMA SVEDKAMI zo Zjavenia Jána 11 kap. a Zachariáša 4 kap. naživo na www.jesusislordradio.info Dńa: 16. apríla 2018  HOSPODIN hovoril ku mne minulú noc milovaní ľudia, drahí ľudia, drahí svätí, naladení celoglobálne z rôznych miest. PÁN JEHOVAH hovoril so mnou veľmi hlbokým spôsobom. A to je rozhovor, s ktorým sa chcem s vami dnes …Continue reading

Off 

PROROCTVO O DVOCH SVEDKOV PO VYTRHNUTÍ CIRKVI, 8. APRÍL 2018

Oznámené DVOMA SVEDKAMI zo Zjavenia Jána 11 kap. a Zachariáša 4 kap. naživo na www.jesusislordradio.info Dńa: 8. apríla 2018  sumarizácia: HOSPODIN JEHOVAH urobil veľmi veľké veci v tomto národe. Národy tejto Zeme nech sa pripravia teraz na príchod MESIÁŠA,Iba pred niekoľkými minútami, približne pred 5 minútami, jeden z tých dvoch, o veľkosti lietadla, veľkého, mohutného …Continue reading

Off 

HROZNÉ PROROCTVO PÁNA VARUJÚCE CIRKVI V USA, ABY ČINILI POKÁNIE A OČISTILI UCTIEVANIE, PROROK HOSPODINOV DR. OWUOR, 8. APRÍL 2018

Oznámené DVOMA SVEDKAMI zo Zjavenia Jána 11 kap. a Zachariáša 4 kap. naživo na www.jesusislordradio.info Dńa: 8. apríla 2018  BOH JEHOVAH so mnou hovoril. HOSPODIN, HOSPODIN všetkých zástupov, PÁN pánov a KRÁĽ kráľov, JEHOVAH YAHWEH, JEHOVAH ELOHIM, PÁN BOH ADONAI, ON hovoril so mnou minulú noc. A bolo to niekoľko rozhovorov, ktoré skončili pred niekoľkými …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRÍPRAVE DVOCH SVEDKOV NA BOJ PO TOM, KEĎ SVÄTÝ BOŽÍ ĽUD VSTÚPI DO BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠI PROROK DR. OWUOR, 4. APRÍL 2018

Proroctvo odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info Deň: 4. APRÍL 2018 NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR sumarizácia: PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, JEHOVAH ELYON, NAJVYŠŠÍ PÁN, JEHOVAH ADONAI, PÁN BOH. Milovaní ľudia, túto minulú noc PÁN JEHOVAH hovoril ku mne, to bol ohromný rozhovor tu, ktorý zahŕňa JEHO DVOCH POSLOV, ktorí sú v súčastnosti tu na …Continue reading

Off 

POSOLSTVO HOSPODINA: A BUDE AKO ZA DNÍ NOEHO!, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 29. MAREC 2018

HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou minulú noc. To bol veľmi, veľmi ohromný rozhovor tejto noci, čo PÁN hovoril tejto generácii, celej, úplne celej Zemi, túto minulú noc a PÁN hovoril celú noc až do rána, hlasom. Veľmi nahlas, počuteľne, hlasom, túto minulú noc. Znova, milovaní ľudia, milovaní ľudia počúvajúci z národov po celej Zemi, PÁN …Continue reading

Off 
1 2 3 33
Top