Home
 

Proroctvá / Zjavenia

PROROCTVO O NAJVÄČŠOM HISTORICKOM UZDRAVUJÚCOM POMAZANÍ A O DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV ZATVÁRAJÚCICH NEBO, 18. JÚL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 18. Júla 2019 sumarizácia:  Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou veľmi ohromným spôsobom, požehnaní ľudia a v tom rozhovore sú dva časti rozhovoru, ktoré PÁN hovoril. Prvá časť rozhovoru je o ohromnej návšteve. BOH OTEC ma …Continue reading

Off 

PROROCTVO O DVOCH PROROKOV HOVORIACICH MEDZI SEBOU PRED PÁNOM CELEJ ZEME, 16. JÚL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 16. Júla 2019, sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH, JEHOVAH ELOHIM hovoril so mnou drahí ľudia minulú noc veľmi, veľmi ohromujúcim spôsobom, a rád by som sa s vami zdieľal s dvoma časťami rozhovoru, ktoré sa konali …Continue reading

Off 

PROROCTVO O SÚDE PRICHÁDZAJÚCOM NA NÁRODY ZEME, 1. a 2. časť, 15. JÚL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 15. Júla 2019, 1. časť sumarizácia:  Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH, PÁN YAHWEH, OHROMNÝ BOH IZRAELA, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH MEKADDISHKEM, JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH ROHI, MOCNÝ BOH NEBA, PÁN BOH NÁŠHO PÁNA …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCEJ NAJVÄČŠEJ HISTORICKEJ MASÍVNEJ UZDRAVUJÚCEJ SLUŽBE, BOŽÍ PROROCI PÁNA, DR. OWUOR, 14. JÚL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 14. Júla 2019 sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou túto minulú noc, túto minulú noc PÁN JEHOVAH hovoril so mnou veľmi ohromným spôsobom a v tomrozhovore PÁN predstavil JEHO DVOCH PROROKOV z knihy Zjavenia …Continue reading

Off 

VÍZIA O UDALOSTIACH PO VYTRHNUTÍ CIRKVI, PROROCTVO OZNÁMENÉ DŇA 12. JÚLA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info DŇA 12. Júla 2019, sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH MECKADISCHEM, JEHOVAH THORI, JEHOVAH ROHI, PÁN, PASTIER NAŠICH DUŠÍ, ON so mnou hovoril minulú noc vo veľmi ohromnom rozhovore. Požehnaní ľudia, tejto minulej …Continue reading

Off 

PROROCTVO O MÍTINGU, KDE BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI POVOLAJÚ OHEŇ ELIÁŠA Z NEBA, ZJAVENIE, 22. JÚN 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info Tretie proroctvo dňa 22. júna 2019 sumarizácia: Požehnaní ľudia, stále ohľadom tohto rozhovoru, ktorý mal PÁN s JEHO SLUŽOBNÍKMI tejto minulej noci, chcem otvoriť trošku viac. Teraz, PÁN JEHOVAH teraz, tejto minulej noci, MOCNÝ BOH IZRAELA, STVORITEĽ NEBA …Continue reading

Off 

PROROCTVO O MÍTINGU, KDE BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI POVOLAJÚ OHEŇ ELIÁŠA Z NEBA, ZJAVENIE, 22. JÚN 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info Druhé proroctvo dňa 22. júna 2019 sumarizácia: Požehnaní ľudia, rád by som sa zdieľal trochu viac ohľadom rozhovoru, ktorý mal PÁN dnes ohľadom na veľkolepú mega návštevu BOHA YAHWEH, ktorá sa bude konať skoro. Teraz, v tomto …Continue reading

Off 

PROROCTVO O MÍTINGU, KDE NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA POVOLAJÚ OHEŇ ELIÁŠA Z NEBA, 22. JÚN 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info Prvé proroctvo dňa 22. júna 2019 sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH YAHWEH, ohromný BOH IZRAEL, MOCNÝ, MOCNÝ BOH ABRAHÁMA, BOH IZÁKA, NAJMOCNEJŠÍ BOH JAKOBA, NAJMOCNEJŠÍ BOH CELÉHO ĽUDSTVA, OTEC NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, STVORITEĽ NEBA A ZEME, …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM SUCHU A HLADOMORE FYZICKOM A DUCHOVNOM, DVAJA NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAP., 19. JÚN 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info DŇA 19. júna 2019, sumarizácia:  Požehnaní ľudia, PÁN hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH mal veľmi ohromný rozhovor so mnou a požiadal ma, aby som súdil, aby som vyslovil súd HOSPODINA nad národmi …Continue reading

Off 

OHROMNÁ VÍZIA NEBA, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI, KTORÍ STOJA PRED PÁNOM, HOSPODINOM CELEJ ZEME, 16. JÚN 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., odvysielané na www.jesusislordradio.info DŇA 16. júna 2019, sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH, ohromný BOH Izraela, Stvoriteľ celého vesmíru, Stvoriteľ Neba a Zeme, hovoril veľmi, veľmi zlomový rozhovor, s ktorým sa chcem s vami zdielať v …Continue reading

Off 
1 2 3 45
Top