Home
 

Proroctvá / Zjavenia

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCEJ HISTORICKEJ BOHOSLUŽBE HOSPODINA NÁŠHO BOHA S DOPADOM NA VEČNOSŤ KAŽDÉHO Z NÁS, 19. MAREC 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info ZO DŇA 19. MARCA 2019 sumarizácia:   PÁN hovoril so mnou, dnes PÁN hovoril so mnou ráno o mítingu, ktorý prichádza do centrálneho Parku v Nairobi. Veľmi, veľmi mocný míting, tento míting je veľmi, veľmi, veľmi seriózny …Continue reading

Off 

PROROCTVO – EXTRÉMNE DÔLEŽITÁ PRICHÁDZAJÚCA EXPLÓZIA SLOVA, KDE PÁN ODOVZDÁ SVÄTÉ RÚCHO, 18. MAREC 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info ZO DŇA 18. MARCA 2019 sumarizácia:   Požehnaní ľudia, práve teraz je 23 minút po strede dňa, EAT – východo Afrického času a chcem, aby každý “nastúpil na palubu”. PÁN HOSPODIN hovoril so mnou, túto minulú noc, …Continue reading

Off 

TRI HLAVNÉ PROROCTVÁ VZHĽADOM NA ZEM, HISTORICKÉ SUCHO A HLADOMOR, VZHĽADOM NA KEŇU A NA PRICHÁDZAJÚCE PREBUDENIE, NA IZRAEL, NAJMOCNEJŠÍ PROROCI HOSPODINA, 17. MAREC 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info ZO DŇA 17. MARCA 2019 sumarizácia:   Požehnaní ľudia, BOH JEHOVAH hovoril so mnou, ja viem, že tohto času končíte vo vašich Cirkvách Bohoslužby, končíte dnes služby pokánia, ktoré ste mali dnes vo vašich Cirkvách, ja dúfam, …Continue reading

Off 

PROROCTVO O NIKDY PREDTÝM NEVÍDANOM UZDRAVUJÚCOM POMAZANÍ PRICHÁDZAJÚCOM NA ZEM, 7. MAREC 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info DŇA: 7. MARCA 2019 sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH ELYON, NAJVYŠŠÍ BOH, PÁN JEHOVAH HOSSEINU, PÁN NÁŠ TVORCA, HOSPODIN ZÁSTUPOV, HOSPODIN ZÁSTUPOV, JEHOVAH ROHI, JEHOVAH TSIDKENU, HOSPODIN NAŠA SPRAVODLIVOSŤ, JEHOVAH EL GIBBOR, MOCNÝ BOH IZRAELA, …Continue reading

Off 

PROROCTVO O MASÍVNOM UZDRAVUJÚCOM POMAZANÍ PRICHÁDZAJÚCOM DO KENE, 5. MAREC 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info DŇA: 5. MARCA 2019, Druhé proroctvo sumarizácia: Amen, drahí ľudia, opäť, HOSPODIN varoval národ v Keni. HOSPODIN oznámil veľmi prísne varovanie pre národ v Keni a HOSPODIN požaduje strach pred HOSPODINOM v tejto krajine. Biblia hovorí: Nedotýkajte sa …Continue reading

Off 

PRÍSNE VAROVANIE HOSPODINA K NÁRODU KENE, 5. MARCA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info DŇA: 5. MARCA 2019, 1. časť sumarizácia: Toto je prísne varovanie, ktoré PÁN dáva národu, ktoré nesie meno Keňa, veľmi, veľmi, veľmi prísne varovanioe, ktoré PÁN dáva tomuto národu. PÁN hovorí, že tomu, komu je dané veľa, …Continue reading

Off 

PROROCTVO O HISTORICKÝCH ZÁPLAVÁCH PRICHÁDZAJÚCICH NA ZEM, 2. MAREC 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info DŇA: 2. MARCA 2019 sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN hovoril so mnou túto minulú noc, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou drahí ľudia a hovoril o ohromnej udalosti, ktorá sa uskutoťní na Zemi. Ja vidím veľmi, veľmi historické záplavy, …Continue reading

Off 

OHROMNÉ POŽEHNANIE VŠEMOHÚCEHO BOHA YAHWEH, 1. MAREC 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info DŇA: 1. MARCA 2019 sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH mi dovolil prísť k vám počas vašej keshy, dnes večer, ( kesha – je nočné uctievanie s kázaním SLOVA a modlitbami zvyčajne v piatok v noci v národe …Continue reading

Off 

PROROCTVO – BOH DUCH SVÄTÝ ZOSTÚPI NA DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV, 26. FEBRUÁR 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, PROROCTVO OD HOSPODINA SKRZE JEHO NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info DŇA 26. FEBRUÁRA 2019, sumarizácia: Požehnaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH ELOHIM, PÁN JEHOVAH SABBAOTH, JEHOVAH MˇGADDISCHCEM, PÁN JEHOVAH GHANAN, JEHOVAH MEPHALTI, JEHOVAH HASHOPET, PÁN BOH, OTEC NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, ON, …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PREBUDENÍ SLOVA PRICHÁDZAJÚCE TÚTO NEDEĽU, 24. FEBRUÁRA 2019, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, PROROCTVO OD HOSPODINA SKRZE JEHO NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info DŇA 24. FEBRUÁRA 2019, 1. časť sumarizácia:  Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril ku mne minulú noc, ON hovoril ku mne tak ohromným spôsobom o tomto prebudení, ktoré PÁN začal, uviedol do pohybu, ktoré explodoval, explodoval …Continue reading

Off 
1 2 3 40
Top