Home
 

Proroctvá / Zjavenia

PROROCTVO O NAJVÄČŠEJ HISTORICKEJ NÁVŠTEVE V NAIROBI, OD KEDY JE BIBLIA NAPÍSANÁ, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 15. JÚL 2018

PROROCTVO OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA, OZNÁMENÉ NAŽIVO V RÁDIU www.jesusislordradio.info DŇA 15. JÚLA 2018 sumarizácia: PÁN JEHOVAH hovoril so mnou minulú noc milovaní ľudia a toto je rozhovor PÁNA. Keď PÁN JEHOVAH navštívil Centrálny Park v Nairobi, je to najväčšia, najväčšia historická návšteva PÁNA v histórii Biblii a je tu …Continue reading

Off 

PROROCTVO O MASÍVNEJ HISTORICKEJ NÁVŠTEVE PRICHÁDZAJÚCEJ DO NAIROBI NA UZDRAVOVACIU SLUŽBU A KONFERENCIU, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 4. JÚL 2018

BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR Vysielané naživo na www.jesusislordradio.info Dňa: 4. júla 2018 sumarizácia: BOH JEHOVAH so mnou hovoril, milovaní ľudia, drahí svätí, PÁN ELOHIM hovoril so mnou túto minulú noc drahí ľudia, vzhľadom na toto prebudenie, na toto historické prebudenie, ktoré sa nikdy nevidelo na tvári Zeme, prichádza do Nairobi, zasiahne Nairobi. JEHOVAH ELOHIM, …Continue reading

Off 

PROROCTVO O MEGA UZDRAVUJÚCEJ HISTORICKEJ UZDRAVOVACEJ SLUŽBE, NAJMOCNEJŠÍ PROROK BOŽÍ DR. OWUORA, 29. JÚN 2018

OZNÁMENÉ NAJMOCNEJŠÍM PROROKOM BOŽÍM, PROROKOM ELIÁŠOM na www.jesusislordradio.info Dňa: 29. júna 2018 sumarizácia:  PÁN JEHOVAH hovoril so mnou túto minulú noc, v dnešné ráno, okolo 3 hod. ráno, PÁN JEHOVAH YAHWEH so mnou hovoril. Ja viem, že teraz sa pripravujeme, vy sa pripravujete, my sa všetci pripravujeme, aby sme prišli do Nairobi, pre prichádzajúci míting, …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PROROKOVI ELIÁŠOVI, NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINA DR. OWUOR, 22. JÚN 2018

OZNÁMENÉ NAJMOCNEJŠIM PROROKOM HOSPODINA NÁŠHO BOHA DR. OWUOROM naživo na www.jesusislordradio.info Dńa: 22. JÚNA 2018 sumarizácia PÁN hovoril ku mne, chcem sa s vami zdielať s týmto ohromným rozhovorom, NAJVYŠŠÍ PÁN, HOSPODIN ZÁSTUPOV, JEHOVAH YAHWEH, OHROMNÝ HROZNÝ BOH IZRAELA, BOH OTEC, OTEC NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, ON so mnou hovoril túto noc, celú noc až približne …Continue reading

Off 

VÍZIA NOVÉHO JERUZALEMA A STROMU ŽIVOTA, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 21. JÚN 2018

OZNÁMENÉ NAJMOCNEJŠIM PROROKOM HOSPODINA NÁŠHO BOHA DR. OWUOROM naživo na www.jesusislordradio.info Dńa: 21. JÚNA 2018 sumarizácia   Preklad bude v najbližšom možnom čas. termíne

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM OHROMNOM MORE, KTORÉ ZASIAHNE ZEM VO FORME NEVZHĽADNÝCH VREDOV, NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ PROROK DR. OWUOR, 20. JÚN 2018

OZNÁMENÉ NAJMOCNEJŠIM PROROKOM HOSPODINA NÁŠHO BOHA DR. OWUOROM naživo na www.jesusislordradio.info Dńa: 20. JÚNA 2018 sumarizácia PÁN JEHOVAH hovoril so mnou milovaní ľudia, HOSPODIN YAHWEH mal so mnou dnes ohromný rozhovor, MOCNÝ BOH NEBA, PÁN ELOHIM, JEHOVAH ADONAI, ON so mnou hovoril milovaní ľudia, PÁN hovoril ku JEHO DVOM hlasom a ON IM PRIKÁZAL ZASIAHNÚŤ ZEM …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM SÚDE – SILNÉ ZEMETRASENIE PRICHÁDZA DO MEXIKA, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 20. JÚN 2018

OZNÁMENÉ NAJMOCNEJŠIM PROROKOM HOSPODINA NÁŠHO BOHA DR. OWUOROM naživo na www.jesusislordradio.info Dńa: 20. JÚNA 2018 sumarizácia  

Off 

PROROCTVO O LISTE HOSPODINA POSLANÝ JEHO PROROKOVI, NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINA DR. OWUOR, 18. JÚN 2018

OZNÁMENÉ NAJMOCNEJŠIM PROROKOM HOSPODINA NÁŠHO BOHA DR. OWUOROM naživo na www.jesusislordradio.info Dńa: 18. JÚNA 2018, sumarizácia HOSPODIN JEHOVAH hovoril dnes so mnou približne o 12 hodine, PÁN sa ma silne dotkol, o 12 hodine východo Afrického času tu, v Keni, PÁN sa ma silne dotkol približne o 12 hodine a zaspal som. A ako som spal, …Continue reading

Off 

PROROCTVO O ZBORE DVOCH SVEDKOV VYVÝŠENÉ DO NEBA A VŠETKY OSTATNÉ ZBORY ( CIRKVI ) ZNIČENÉ, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 10. JÚN 2018

OZNÁMENÉ NAJMOCNEJŠIM PROROKOM HOSPODINA NÁŠHO BOHA DR. OWUOROM naživo na www.jesusislordradio.info Dńa: 10. JÚNA 2018 sumarizácia Môžem sa teraz s vami zdielať s ďalšou časťou rozhovoru, keď ma PÁN JEHOVAH zobral do neba pred BOŽÍ TRÓN BOHA VŠEMOHÚCEHO, potom zobral obrovské listy zo stromu života a ON mi pridal, pretože predtým mi dal lístie zo stromu …Continue reading

Off 

PROROCTVO O VEĽMI SILNOM ZEMETRASENÍ PRICHÁDZAJÚCOM ZASIAHNÚŤ ZEM, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 7. JÚN 2018

OZNÁMENÉ NAJMOCNEJŠIM PROROKOM HOSPODINA NÁŠHO BOHA DR. OWUOROM naživo na www.jesusislordradio.info Dńa: 7. JÚNA 2018, sumarizácia Milovaní ľudia, HOSPODIN so mnou hovoril, PÁN JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH ADONAI, JEHOVAH MAGEN, JEHOVAH MISQUABBI, JEHOVAH MEPHALTI, JEHOVAH MACHSI, JEHOVAH MA´OZ, JEHOVAH GANAN, JEHOVAH ELYON, JEHOVAH ELI, JEHOVAH BARA, JEHOVAH ADONAI, JEHOVAH KABODHI, JEHOVAH KANNA, JEHOVAH JIREH, JEHOVAH ORI, JEHOVAH …Continue reading

Off 
1 2 3 34
Top