Home
 

MOCNÉ VYUČOVANIE

PROROCTVO O POVODNIACH POCHÁDZAJÚCICH Z RIEKY KONGO, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 8. JÚN 2018

OZNÁMENÉ NAJMOCNEJŠIM PROROKOM HOSPODINA NÁŠHO BOHA DR. OWUOROM naživo na www.jesusislordradio.info Dńa: 8. JÚNA 2018, sumarizácia HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou dnes, HOSPODIN JEHOVAH EL OLAM, OHROMNÝ BOH IZRAELA, BOH NEBA, ON so mnou hovoril milovaní ľudia dnes a PÁN ma zobral do Konga a ukázal mi rieku Kongo. A rieka Kongo vystúpi a budú záplavy, rieka …Continue reading

Off 

RÚCHO PRE CIRKEV PRE TÚTO HODINU, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR

V ten deň, keď PÁN postupne vystúpil z hĺbky oblakov, priamo pred očami Jeho vystrašených učeníkov, svetlo Jeho Slávy pomaly ale plynule vybledlo keď HO pokryli oblaky a tiene noci znova pohltili pohorie zeme. Úzkosť, strach a beznádej sa okamžite začali prejavovať a určovať vzhľad teraz už osamelých učeníkov, ako sa vybrali na ich cestu …Continue reading

Off 

URGENTNÉ PROROCTVO O PRÍCHODE MESIÁŠA, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 27. MÁJ 2018

OZNÁMENÉ NAJMOCNEJŠIM PROROKOM HOSPODINA NÁŠHO BOHA DR. OWUOROM naživo na www.jesusislordradio.info Dńa: 27. mája 2018 sumarizácia PÁN JEHOVAH so mnou hovoril veľmi ohromným spôsobom, veľmi šokujúcim spôsobom. Včera v noci, teda predchádzajúcu noc, PÁN JEHOVAH mi ukázal Slávne Schody, ktoré boli prorokované 15. januára,v roku 2017. PÁN mi vtedy ukázal Schody smerom nahor a Cirkev …Continue reading

Off 

ÚLOHA DUCHA SVÄTÉHO V ŽIVOTE CIRKVI, 2. časť, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 17. MÁJ 2018

Oznámené NAJMOCNEJŠÍM PROROKOM HOSPODINOVÝM, DR. OWUOROM naživo na www.jesusislordradio.info Dńa: 17. mája 2018 sumarizácia   Prichádzam k vám milovaní, pred tým než pôjdete do svojej práce, mali sme pred časom dlhý rozhovor o osobe DUCHA SVÄTÉHO, o Navštívení DUCHA SVÄTÉHO v Cirkvi. A chcem využiť túto príležitosť na rozšírenie tohto rozhovoru v súvislosti s DUCHOM SVÄTÝM. …Continue reading

Off 

PROROCTVO O OHROMNEJ NÁVŠTEVE PRICHÁDZAJÚCEJ DO ŠPANIELSKA, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 18. MÁJ 2018

OZNÁMENÉ NAJMOCNEJŠIM PROROKOM HOSPODINA NÁŠHO BOHA DR. OWUOROM naživo na www.jesusislordradio.info Dńa: 18. mája 2018 sumarizácia HOSPODIN hovoril so mnou o mítingu prichádzajúcom do Španielska. A PÁN mi ukázal to stretnutie, budú uzdravovania, bude tam veľká návšteva. Ja vidím uzdravenia, ohromná uzdravovacia služba, ktorá sa bude konať, ohromné uzdravovania. Vidím dospelého muža, chromého, ktorý sa …Continue reading

Off 

ÚLOHA DUCHA SVÄTÉHO V ŽIVOTE CIRKVI, 1. časť, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 16. MÁJ 2018

Oznámené NAJMOCNEJŠÍM PROROKOM HOSPODINOVÝM, DR. OWUOROM naživo na www.jesusislordradio.info Dńa: 16. mája 2018 sumarizácia      Chcem odovzdať veľmi krátku správu tu o úlohe SVÄTÉHO DUCHA. V našej pokračujúcej sériI budovať Cirkev, pochopenie a tiež vedomie, uvedomenie si a priniesť zdravie k Cirkvi v tejto hodine, kedy HOSPODIN oznámil spravodlivosť. A po rozhovore, ktorý sme mali včera sa stáva zrejmým, že …Continue reading

Off 

USVEDČENIE A ÚLOHA NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA PÁNA BOHA, DR. OWUORA, PRIPRAVUJÚCEHO SVÄTÚ CIRKEV BARÁNKOVÚ, 7. MÁJ 2018

Oznámené DVOMA SVEDKAMI zo Zjavenia Jána 11 kap. a Zachariáša 4 kap. naživo na www.jesusislordradio.info Dńa: 7 mája 2018 sumarizácia Chcem vám priblížiť trochu viac o navštívení, ktoré sa udialo, snažil som sa pomôcť Pastorke Lýdii,  aby odovzdala tento odkaz, ale myslím si, že je rozumné, aby som to osobne odovzdal…. Keď čítame Evanjelium Jána kapitolu 1, …Continue reading

Off 

PROROCTVO O HISTORICKOM ROZHOVORE O SPRAVODLIVOSTI, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 15.MÁJ 2018

Oznámené DVOMA SVEDKAMI zo Zjavenia Jána 11 kap. a Zachariáša 4 kap. naživo na www.jesusislordradio.info Dńa: 15. mája 2018 sumarizácia PÁN hovoril so mnou milovaní ľudia, túto minulú noc drahí ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou vo veľmi vytrvalom rozhovore, pravdepodobne 5 hodín, veľmi, veľmi dlhým, nepretržitým rozhovorom a v tom rozhovore PÁN hovoril veľmi, veľmi …Continue reading

Off 

PROROCTVO O DOBE MILOSTI, SVETLA A DOBE TEMNOTY, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 11. MÁJ 2018

Oznámené DVOMA SVEDKAMI zo Zjavenia Jána 11 kap. a Zachariáša 4 kap. naživo na www.jesusislordradio.info Dńa: 11. mája 2018 sumarizácia PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH ROHI, JEHOVAH SABBAOTH, JEHOVAH SABBAOTH – HOSPODIN ZÁSTUPOV, JEHOVAH HOSSEINU, JEHOVAH ELSHADAI, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH YAHWEH. Milovaní ľudia, PÁN so mnou dnes hovoril …Continue reading

Off 

SPRÁVA PRE CIRKVI KRISTOVE – PREČO HOSPODIN SPUSTIL SVOJE SLÁVNE NEBESKÉ SCHODY PONAD ZEM?, 3. časť, NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINA DR. OWUOR

Prečo HOSPODIN spustil svoje Slávne Nebeské schody nad Zem? NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINA DR. OWUOR MEGA MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA PASTOROV BISKUPOV A VŠETKÝCH KRESŤANOV   Kázanie NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA PÁNA DR. OWUORA v Nakuru v Keni, SHOWGROUND Hlavný Oltár PÁNA, Keňa, 1.APRÍL 2018 MAMA ROSA: Chvála PÁNOVI! Radujme sa v PÁNOVI. Lebo iba on je Cesta..iná cesta nie je. …Continue reading

Off 
1 2 3 4 5 14
Top