Home
 

MOCNÉ VYUČOVANIE

VÝHODY PREKONANIA TELA, PREKONANIA HRIECHU, MOCNÉ VYUČOVANIE OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA, 2. časť

VYUČOVANIE O PREMÁHANÍ TELA A S TÝM SÚVIASIACE VÝHODY, SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, 2. časť, SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA:14. AUGUSTA 2018 sumarizácia: V tejto časti sa pozrieme na výhody. My vidíme výhody v tomto čase, ktoré plynú z toho, keď žijeme kresťanský život, ktorým premáhame hriech, telo. Špeciálne v tomto čase v Cirkvi. …Continue reading

Off 

PREKONANIE TELA, PREKONANIE HRIECHU, MOCNÉ VYUČOVANIE OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA, 1. časť

VYUČOVANIE O PREMÁHANÍ TELA SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, 1. časť, SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA:14. AUGUSTA 2018 sumarizácia: Aká príležitosť, aká požehnaná príležitosť prísť k vám v tejto hodine v živote Cirkvi. Tu je východoafrický čas na druhej strane, chcem hovoriť o veľmi dôležitom aspekte v kresťanskej spáse v tomto momente, v ktorom žijeme. …Continue reading

Off 

VÝHODY PREKONANIA HRIECHOV, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 14. AUGUST 2018

VÝHODY PREKONANIA HRIECHOV V ŽIVOTE KRESŤANOV. 14. AUGUST 2018 NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINOV DR. OWUOR sumarizácia: 1. ODMENA VEČNÉHO ŽIVOTA:  Odkaz v Písme: Genesis 2:9     Genesis 3:24 Genesis 3:21 Zjavenie Jána 19:8 Zjavenie Jána 2:7 Zjavenie Jána 21:1 2. KNIHA ŽIVOTA ( VAŠE MENO JE ZAPÍSANÉ V BARÁNKOVEJ KNIHE ŽIVOTA ): Odkaz v Písme: …Continue reading

Off 

KONFERENCIA – EXPLÓZIA SLOVA, 3. časť, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, V NAIROBI DŇA 8. JÚLA 2018

Z KONFERENCIE PRE PASTOROV A SLUŽOBNÍKOV EVANJELIA SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU PRE CIRKEV KRISTOVU SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA V NAIROBI DŇA 8. JÚLA 2018, 3. časť, pokračovanie sumarizácia:  Exodus 26: 30-34  30A tak postavíš príbytok podľa jeho spôsobu, ktorý ti bol ukázaný na vrchu. 31A spravíš priehradnú oponu z hyacintovomodrého postavu, z purpuru, červca, …Continue reading

Off 

KONFERENCIA – EXPLÓZIA SLOVA, 2. časť, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, V NAIROBI DŇA 8. JÚLA 2018

Z KONFERENCIE PRE PASTOROV A SLUŽOBNÍKOV EVANJELIA SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU PRE CIRKEV KRISTOVU SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA V NAIROBI DŇA 8. JÚLA 2018, 2. časť sumarizácia: Takže toto je veľmi jasne opísané v Biblii. PÁN zdôrazňuje, vyzdvihuje dôležitú správu pre národy. Tí, ktorí ste múdrejší, môžete vidieť hlbšie. Prečo? Prečo je Nebo …Continue reading

Off 

KONFERENCIA EXPLÓZIE SLOVA, 1. časť, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, V NAIROBI DŇA 8. JÚLA 2018

Z KONFERENCIE PRE PASTOROV A SLUŽOBNÍKOV EVANJELIA SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU PRE CIRKEV KRISTOVU SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA V NAIROBI DŇA 8. JÚLA 2018, 1. časť sumarizácia:   Požehnaní ľudia, máme veľmi dôležitú správu v tejto hodine, PÁN ma použije, aby som ju doručil pre Vás, a priniesol k dovŕšeniu celého obrazu, čo …Continue reading

Off 

NEBO, ČO NÁM HOVORÍ PÁN NA TÉMU NEBO?, BOŽÍ NAJMOCNEJŠI PROROK DR. OWUOR, 1. JÚL 2018

 NAJMOCNEJŠÍ PROROK BOŽÍ, PROROK ELIÁŠ na www.jesusislordradio.info Dňa: 1. JÚLA 2018 sumarizácia:  NEBO: NEBO JE ZÁMER, CIEĽ, PREČO SME BOLI STVORENÍ!   Genesis 28: 9 odišiel Ezav k Izmaelovi a vzal si Machalatu, dcéru Izmaela, syna Abrahámovho, sestru Nebajotovu, popri svojich ženách za ženu. 10 A Jakob vyšiel z Bér-šeby a išiel do Chárana. 11 A …Continue reading

Off 

ŠOKUJÚCE SVEDECTVO A UZDRAVENIE PRVEJ CHROMEJ V KENI V ROKU 2006, 25 ROČNEJ CHRISTINE, NAJMOCNEJŠÍ PROROK PÁNA DR. OWUOR

Sumarizácia osobného svedectva Christine, ktoré hovorila v rádiu www.jesusislordradio.info, dňa 29. júna 2018: … museli sme vstávať skoro ráno, o 4 hod. ráno,  aby sme sa vydali celá osada na dlhú cestu, kde sa môže dobytok nažrať trávy a napiť vody. Pretože som sa nevedela hýbať, musel ma niesť môj brat. Až došlo k bodu, …Continue reading

Off 

PREČO HOSPODIN SPUSTIL SCHODY Z NEBA?, 1. časť, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 24. JÚN 2018

Sumarizácia: Dnes, 24. JÚNA 2018, mi dal PÁN príležitosť a som požehnaný, že môžem k vám prísť a doniesť vám správu, ako dnes oslavujeme veľké veci, čo PÁN robí v tomto národe a za ním, celoglobálne, kedy každá chvíľa, každá hodina, na každom momente záleží, keďže žijeme v nulovom odpočte pred príchodom MESIÁŠA.  Žijeme vo …Continue reading

Off 

OHROMNÉ ZÁZRAKY A DIVY NÁŠHO ĆASU – AKÉ JE POSOLSTVO, ZJAVENIE, ČO NÁM TÝM PÁN HOVORÍ? NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ PROROK DR. OWUOR, 20. JÚN 2018

Sumarizácia 1 časti: Keď sa pozerám na tie úžasné zázraky uzdravení a ohromné divy, napr. Emmanuel Kipruto: všetkým ďalším, viac ako 120 chromých, teraz objavujú, že viac chromých sa stavia a chodí, ďalej slepých, nemých, hluchých a ostatných,… paralytikov,.. MOJA OTÁZKA ZNIE, AKÁ JE TO SPRÁVA? Toto sa nestalo predtým, … aký bol život predtým …Continue reading

Off 
1 2 3 4 14
Top