Home
 

MOCNÉ VYUČOVANIE

POKORNÉ ZAČIATKY PREBUDENIA V KENI A BOŽIEHO SLUŽOBNÍKA PROROKA DR. OWUORA

POKORNÉ ZAČIATKY PREBUDENIA V KENI A BOŽIEHO SLUŽOBNIKA, SLUŽOBNÍKA PROROKA DR. OWUORA, POSLA BOŽIEHO PRE NÁRODY, ABY PRIPRAVIL CESTU PRED SLÁVNYM PRÍCHODOM MESIÁŠA, Keď PROROK HOSPODINOV, NAJMOCNEJŠÍ PROROK AKÉHO KEDY BOH POSLAL NA TÚTO ZEM, začal v roku 2004, HOSPODIN HO POSLAL do Kene so správou o navrátení sa ku Svätosti, v podstate tam boli …Continue reading

Off 

UKRIŽOVANIE TELA / TELESNOSTI, POŽEHNANÉ VYUČOVANIE, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

UKRIŽOVANIE TELA / TELESNOSTI, POŽEHNANÉ MOCNÉ VYUČOVANIE,na www. jesusislordradio.info Dňa 6.12.2017 BOŽÍ PROROK DR. OWUOR Krátka sumarizácia Význam ukrižovania tela Galaťanom 5:1-18 16Ale hovorím: Choďte Duchom a nevykonáte žiadosti tela. 17Lebo telo žiada proti Duchu a Duch proti telo, lebo to sa jedno druhému protiví; aby ste nerobili toho, čo by ste chceli. 18Ale ak ste …Continue reading

Off 

DNI NOEHO, VYUČOVANIE 3.časť, 1. DECEMBRA 2017, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

DNI NOEHO, 3. časť Biblického vyučovania 1.DECEMBER 2017 PROROK HOSPODINOV DR. OWUOR Genesis 6:22  22A Noach učinil všetko tak, ako mu prikázal Boh; tak učinil. Genesis 7:15  5Vtedy učinil Noah všetko tak, ako mu to prikázal Hospodin. UrobilI ste všetko, čo vám Pán BOH prikázal? Je to výzva pre nás, aby sme evanjelizovali JEŽIŠA, kráčali …Continue reading

Off 

DNI NOEHO, VYUČOVANIE 2.časť, 1. DECEMBER 2017, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

DNI NOEHO, 2. časť Biblického vyučovania 1.DECEMBER 2017 PROROK HOSPODINOV DR. OWUOR Ako Noah získal priazeň u Pána? Aký charakter mal Noah, ktorý potrebujeme nasledovať, aby sme boli zachránení, spasení? 2 Peter 3:8-10,14,17-18 8Ale to jedno, milovaní, nech nie je skryté pred vami, že jeden deň je u Pána ako tisíc rokov a tisíc rokov …Continue reading

Off 

DNI NOEHO, VYUČOVANIE 1.časť, 1. DECEMBRA 2017, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

DNI NOEHO, 1. časť Biblického vyučovania 1.DECEMBER 2017 PROROK HOSPODINOV DR. OWUOR Referenčné Písmo: Matús 24:3  3A keď sedel ( Ježiš , pozn. ) na Olivovom vrchu, pristúpili k nemu učeníci osobitne a riekli: Povedz nám, kedy to bude, a čo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta? V odpovedi na ich otázku Mesiáš vyzdvihuje …Continue reading

Off 

ZAKLADANIE KRESŤANSKEJ VIERY NA SKALE, 1. časť – BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

Prorok BOŽÍ DR. OWUOR, Evanj. Matúša 7:24-27: Dom na skale a dom na piesku. 24Každého tedy, kto čuje tieto moje slová a činí ich, pripodobním rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale. 25A spustil sa lejak, a prišly rieky, a zavialy vetry a oborily sa na ten dom, a nepadnul, pretože bol založený na …Continue reading

Off 

PROROCTVO – VIDENIE PÁNA, OTRAS GALAXIAMI A CELÝM VESMÍROM, PROROK BOŽÍ DR. OWUOR, 28. OKTÓBER 2018

Proroctvo oznámené v rádiu www.JesusisLordradio.info  Dňa 28. Októbra 2017 Najmocnejší Prorok Hospodina, nášho BOHA, Dr. Owuor:

Off 

UZDRAVENIA PO PREHLÁSENÍ A MODLITBE ZA UZDRAVENIA, ZO DŇA 27. AUGUSTA 2017, BOŽÍ SLUŽOBNÍK PROROK DR. OWUOR

Drahí Bratia a Sestry,  v nedeľu, 27. augusta 2017 po nedeľnej Bohoslužbe a predtým, než sme išli oslavovať vzkriesenie Mamy Rosy, NAJVÄČŠÍ PROROK PÁNA hovoril naživo do rádia, prehlasil a modlil sa za uzdravenia. Okamžite po tejto modlitbe začali hlásiť uzdravenia z rôznych miest. Niektoré z nich môžete vidieť na fotkách nižšie. AKÉ ZÁVAŽNÉ SLOVÁ PROROCKÉHO …Continue reading

Off 

MÁME IBA JEDNÉHO PROROKA? BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

Reverend Amos sa pýta BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA: Ja viem, že PÁN BOH Vás povolal a je to dokázané tým, čo BOH koná na vašich stretnutiach. Moja otázka je: Máme prorokov, sú dnes proroci v cirkvách dnes? Ak máme prorokov, tiež máme dnes v cirkvách falošných prorokov? A tiež by som sa chcel opýtať, aký …Continue reading

Off 

MESIÁŠ – JEŽIŠ KRISTUS TRPEL VEĽA!

Z konferencie v Kanade,  HOSPODINOV POSOL, JEHO MOCNÝ PROROK POSLEDNÝCH ČASOV, Dr. OWUOR    “Spomínam si, keď ma povolal Hospodin a ja som odmietal po dobu 7 mesiacov a plakal padajúc na zem a uzatvoril som sa po mnoho dní.” “A ON prišiel každú noc, každú noc a jeho ľavá ruka sa vždy upriamila na mňa. …Continue reading

Off 
1 2 3 10
Top