Home
 

Author Archive

PROROCTVO O OHROMNOM OBLAKU BOHA OTCA PRICHÁDZAJÚCOM NAVŠTÍVIŤ MÍTING V NAKURU, 11. DECEMBER 2018, NAJVÄŠŠÍ BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 11. Decembra 2018 sumarizácia:  HOSPODIN JEHOVAH, požehnaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou, dnešného dňa, HOSPODIN JEHOVAH YAHWEH, ON ma zodvihol ponad Zem a zobral ma do Kráľovstva Božieho, ktoré je pripravené pre spravodlivých, Kráľovstvo BOHA JEHOVAH V NEBI. …Continue reading

Off 

PROROCTVO O HISTORICKOM ŠOKUJÚCOM NAVŠTÍVENÍ HOSPODINA, POSLEDNÁ SLÁVA ZASĽÚBENÁ V BIBLLI JE TU, 10. JANUÁR 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 10. Decembra 2018 sumarizácia:  HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou o mítingu, ktorý prichádza do Nakuru. A znova, je to pokračujúci rozhovor z Neba, z miesta TRÓNU PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO v Nebi ku Zemi. Tento rozhovor je teraz zameraný …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM SÚDE NA TENTO SVET, 9. DECEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 9. Decembra 2018 sumarizácia:  Požehnaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou v dnešné ráno, HOSPODIN hovoril o udalosti, ktorá je vodítkom smerom ku Slávnemu príchodu MESIÁŠA,. HOSPODIN hovoril dnes ráno tento ohromný rozhovor, iba pred nikeoľkými hodinami, to …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCEJ HISTORICKEJ NÁVŠTEVE DO NAKURU, 8. DECEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 8. Decembra 2018 sumarizácia:  Požehnaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou tu počas dňa, východoafrického času, na tejto druhej časti Zeme, HOSPODIN ELOHIM, HOSPODIN ZÁSTUPOV, HOSPODIN, STVORITEĽ NEBA A ZEME, BOH NÁŠHO PÁNA JEŽIŚA KRISTA, ON hovoril dnes …Continue reading

Off 

PROROCTVO O HISTORICKEJ NÁVŠTEVE PRICHÁDZAJÚCEJ DO NAKURU, 7. DECEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 7. Decembra 2018 sumarizácia: Požehnaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou, HOSPODIN JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH YAHWEH, milovaní ľudia, BOH, JEHOVAH GOEL, JEHOVAH SHAMMA, ON hovoril ku mne minulú noc a ON mi hovoril o prichádzajúcom Mítingu, ktorý prichádza …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM MASÍVNOM PREBUDENÍ V NÁRODOCH, TAM, KDE NASLEDUJÚ HOSPODINOV HLAS A JEHO POSLOV, 5. DECEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 5. Decembra 2018 sumarizácia: Požehnaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou včera v noci a v tom sne mi PÁN ukázal, že bude veľmi, veľmi, veľmi veľké prebudenie, bude masívne prebudenie tejto úrovne a každý národ, ktorý bude …Continue reading

Off 

PROROCTVO O VEDÚCOM V CIRKVI PONÁHĽAJÚCOM SA DO NEMOCNICE, PROROK BOŽÍ DR. OWUOR, 4. DECEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 4. Decembra 2018 sumarizácia:  Milovaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou minulú noc. Drahí ľudia, HOSPODIN JEHOVAH ELOHIM, ohromný a najhroznejší BOH IZRAELA, ON hovoril so mnou túto minulú noc, PÁN BOH. A túto noc mi ukázal vedúceho …Continue reading

Off 

DVE PROROCTVÁ, NAJVÄČŠÍ PROROK HOSPODINA DR. OWUOR, 3. DECEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 3. Decembra 2018 sumarizácia:  Milovaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou túto minulú noc, žijúci BOH NEBA, JEHOVAH, MOCNÝ BOH IZRAELA, čo chcem zdielať s vami. Tu sú dva rozhovory. Jeden rozhovor sa odohral včera večer medzi 17. …Continue reading

Off 

POŽEHNANIE PRE CIRKEV POKÁNIA A SVÄTOSTI V KENI, DVAJA BOŽÍ PROROCI, 1. DECEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, k Cirkvi Pokánia a Svätosti v Keni, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 1. Decembra 2018 sumarizácia:  HOSPODIN hovoril so mnou túto minulú noc a videl som sám seba, ako hovorím ku vám, na hlavnom stretnutí v Nakuru a HOSPODIN hovoril veľmi ohromným, silným spôsobom. …Continue reading

Off 

PROROCTVO O MEGA NAVŠTÍVENÍ HOSPODINA BOHA PRICHÁDZAJÚCOM DO NAKURU V KENI, NAJMOCNEJŠÍ HOSPODINOV PROROK DR. OWUOR, 30. NOVEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 30. novembra 2018 sumarizácia:  Požehnaní ľudia, HOSPODIN hovoril so mnou o veľkom mítingu prichádzajúcom do Nakuru, prichádzajúcom skoro, ku koncu tohto roku, na konci roku a sviatku Nového roka, veľmi, veľmi mocný míting, ktorý prichádza do Nakuru. A …Continue reading

Off 
1 2 3 70
Top